No Dig Alliance köper NCC NoDig

Publicerad: 29 juli, 2022

Patrik Larsson, vd No Dig Alliance och Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.. Bild: No Dig Alliance

Patrik Larsson, vd No Dig Alliance och Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.. Bild: No Dig Alliance

No Dig Alliance bygger vidare för att bli ledande i Norden inom schaktfria tekniker - köper verksamhet för schaktfritt ledningsbyggande av NCC.

No Dig Alliance köper NCC NoDig, som är NCC:s svenska och norska verksamhet för
schaktfritt ledningsbyggande.
- Det här förvärvet innebär ett stort steg framåt. Vår vision är att vara den ekonomiskt och
miljömässigt ledande nordiska aktören inom No Dig. Strategin för att nå vår vision är just att
förvärva välrenommerade bolag inom No Dig i syfte att utveckla och effektivisera, säger
Patrik Larsson, vd No Dig Alliance.
Affären förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2022.
- NCC NoDig har en riktigt bra verksamhet i både Norge och Sverige som dessutom passar
perfekt in i No Dig Alliance, säger Patrik Larsson.
No Dig Alliance består idag av fem bolag som gått samman för att med gemensamma krafter
och kunskaper bli Nordens ledande aktör. Marknaden för schaktfri teknik växer stadigt och
bidrar till ett hållbarare samhälle, när CO2-utsläppen minskar med upp till 90 % jämfört med
traditionella metoder.
- Genom förvärvet av NCC NoDig stärker vi vår kompetens, breddar vår marknad och blir
mer resurseffektiva, säger Patrik Larsson.
NCC NoDig är specialiserade inom schaktfritt ledningsbyggande och utgår från Jönköping,
Arlöv och Stockholm i Sverige, samt från Oslo i Norge. Verksamheten har cirka 90 anställda.
No Dig Alliance har verksamhet för schaktfritt ledningsbyggande i Sverige, Norge och
Finland.
- NCC NoDig kommer, med sin starka kundbas och branschledande kompetens, ha goda
möjligheter att vidareutvecklas av No Dig Alliance, säger Kenneth Nilsson,
affärsområdeschef NCC Infrastructure.
No Dig Alliance befinner sig i en kraftig expansion.
- Med våra tekniker och vår breda kompetens kan vi på ett skonsamt sätt lösa uppgifter som
tidigare var omöjliga eller innebar en negativ inverkan på miljön. Resultatet är entreprenader
som minskar utsläppen och kostnaderna, skyddar den biologiska mångfalden och förbättrar
klimatet, säger Patrik Larsson.
Majoritetsägare i No Dig Alliance är tillväxtinvesteraren Equip Capital med bas i Norge.
Equip Capital fokuserar på investeringar i små och medelstora företag i framför allt Norge
och Sverige med fokus på tre sektorer: konsumentvaror/-tjänster, industri och affärstjänster.
Affären förutsätter sedvanlig anmälan till Konkurrensverket och förväntas slutföras i tredje
kvartalet 2022.

Om No Dig Alliance. No Dig Alliance installerar och renoverar markledningar utan att gräva.
Verksamheten är resurseffektiv och har liten påverkan på miljön, kunder och samhället. No Dig
Alliance startades 2021 med visionen att bli Nordens ledande aktör inom branschen och ägs av Equip
Capital. Bolaget har verksamhet i Sverige, Norge och Finland.

Text: Pressmeddelande från No Dig Alliance