SSTT flyttar sitt kansli

Publicerad: 11 juli, 2022

Karin Lundwall Welin i SSTT's monter på VA-mässan

Karin Lundwall Welin i SSTT's monter på VA-mässan

Under början av sommaren har det skett vissa förändringar hos den kanslifunktion som SSTT (STVF, STLK och SPOL) har varit anslutna till. SSTT har därför valt att byta kanslifunktion och flyttar till ny adress. Dock sker ingen personalförändring vilket innebär att kansliet även fortsättningsvis kommer bemannas av Karin Lundwall Welin.


Vår nya adress från onsdag 13 juli är:

SSTT, Gezelius väg 12, 134 31 Gustavsberg

Nytt telefonnummer är:

+46 (0)70 438 01 54

 

Du kan som vanligt nå oss på mail kontakt@sstt.se

 

Kansliet passar också på att önska alla medlemmar en Trevlig sommar!

 

 

Ylva Sjönell