Nytt samverkansprojekt för kompetensbyggande

Publicerad: 12 juli, 2022

Bild: Inframaint

Bild: Inframaint

En unik möjlighet till kompetensbyggande för dig som jobbar inom VA – Nu lanseras Mistra InfraMaints samverkansprojekt ”Planering av underhåll inom VA”

Att lära genom att göra är en av de viktigaste källorna till kunskap. Vi lär oss ständigt av våra kollegor på arbetsplatsen, men för att tillföra ny kunskap, teknik, tillämpningar och organisationssätt behövs ofta lite extra stöd och stimulans. Mistra InfraMaints samverkansprojekt Planering av underhåll inom VA, syftar till att bidra med just det stödet – genom lärande bygger vi kompetens tillsammans.

Ett samverkansprojekt är ett samlingsbegrepp för ett projekt med flera olika deltagande parter. I vårt fall används en modell som är avsedd specifikt för kompetensbyggande och som har tillämpats internationellt med goda erfarenheter sedan ett 20-tal år.
– Samverkansprojektet är unikt i att samla teman och expertkunskap från hela forskningsprogrammet Mistra InfraMaint, från standardisering, internationell forskning och från praktiska erfarenheter, säger projektledare David Lindblom.

I samverkansprojektet kombineras lärande med egen tillämpning under handledning. Dessutom får deltagarna möjlighet att bygga nätverk och skapa fördjupade kontakter med kollegor som står inför samma typer av utmaningar.
Målet är att bygga kompetens som kan tillämpas praktiskt och som kommer till reell nytta.
– Deltagarna tar med sig inspiration, nätverk och verktyg för att accelerera underhållsarbete på hemmaplan, säger David Lindblom.

För vem?
Detta samverkansprojekt vänder sig i första hand till personer som är involverade i arbetet med underhållsplanering  inom VA. Det rekommenderas att man är två eller fler deltagare från varje organisation, och gärna en kombination av teknik, ekonomi, IT och HR.

Hur går det till?
Programmet varvar lärarledda kursmoment med erfarenhetsutbyte och egen praktisk tillämpning. Under tio månader planeras ett flertal webbinarier (ca 14 enligt aktuell plan) och tre fysiska träffar, som kompletteras med självstudier och egna projekt. De egna projekten genomför deltagarna i form av praktiska tillämpningen inom sin egen organisation, med löpande stöd och uppföljning från projektledningen.
Vid projektets slut ska deltagarna kunna utveckla och fortsatt systematiskt tillämpa de arbetssätt man lärt sig.
Samverkansprojektet startar i september 2022 och löper till och med juni 2023. Sista anmälningsdag är 220826.

Här kan du läsa mer detaljerad information om projektet, och bland annat se det preliminära programmet.

Välkommen att anmäla ditt intresse här, så tar projektledningen kontakt med din organisation för ytterligare information. Sista anmälningsdag är 220902. 

Text: Inframaint