SSTTs Årskonferanse på Lillestrøm 2-3.mai 2018

Publicerad: 24 augusti, 2017

I 2018 ønsker SSTT å vise at NoDig handler om mer enn bare avansert teknikk og innovasjon. (Det betyr selvfølgelig ikke at vi skal legge de tekniske detaljene helt til side.) Valg av NoDig-metoder bidrar i mange tilfeller også til reduserte miljøbelastninger, mindre støy og ulempe for tredjepart, kortere gjennomføringstid og ikke minst kan NoDig være et økonomisk lønnsomt alternativ til konvensjonell graving, også utenfor byene. Spesielt i små og mellomstore kommuner kan tidspress, manglende ressurser og lite kompetanse til å gjennomføre alternative prosjekter og anskaffelser bidra til at NoDig-metoder ikke blir vurdert. SSTT ønsker å bryte ned barrierene og inspirere til hvordan man gjennom samarbeid på tvers av kommuner og mellom de ulike aktørene kan få til løsninger som er best mulig tilpasset de utfordringene man står overfor.  Derfor er tema for årskonferansen 2018: Smarte innkjøp, smart ledningsfornyelse.