Kurser för rörinspektörer blir digitala

Publicerad: 27 juni, 2022

För att underlätta för fler att gå kurserna till auktoriserad rörinspektör för mark respektive fastighet kommer kurserna nu att anpassas för att kunna ges i digital form. I samband med det uppdateras även kursmaterialet.

STVF har under en tid arbetat med revidering av kursmaterialet gällande sina kurser till auktoriserad rörinspektör mark och auktoriserad rörinspektör fastighet.

-        Det är inga stora skillnader i grunden, den största förändringen är nog själva upplägget, att kurserna blir digitala. När det gäller innehållet är de skillnaderna framför allt en uppdatering av innehållet i enlighet med den nya publikationen P122 för rörinspektörer mark och den reviderade handboken T25 för rörinspektörer fastighet, förklarar Christer Silver Holmberg, medlem i arbetsgrupperna för SSTT och STVF.

Anpassas till nya publikationer

Publikation P122, som finns att köpa i digital form via Svenskt vatten’s Vattenbokhandel, ger vägledning och beskriver hur rörinspektion av allmänna markförlagda ledningar för avlopp ska genomföras. Den beskriver även tilläggsarbeten som riktningsavvikelser, profilmätning och deformationskontroll.

-        Det som främst skiljer P122 från den tidigare P93, som det tidigare kursmaterialet baserades på, är att det i P122 finns mer tips och råd för ledningsnätsägare inför beställning och avrop av rörinspektioner och att den innehåller en del nya referensbilder för observationer.

Kursen för rörinspektörer fastighet kommer att anpassas till den reviderade versionen av handboken T25 som planeras vara klar under hösten 2022.

-        Den äldre versionen är från 2012 och en hel del har hänt inom branschen sedan den gavs ut. Vi i STVF beslutade därför för något år sedan att tillsätta en projektgrupp som reviderade handboken med aktuell information. Det är det arbetet som under hösten kommer publiceras som T25:2022, förklarar Christer Silver Holmberg.

Även provet uppdateras

Under ca ett år har STVFs olika tentamina hållits i ett digitalt system från MZ competence. Det medför att den som avlägger tentamen kan ta del av sitt provresultat redan direkt när de trycker på knappen för inlämning av avslutat prov. Dock hålls fortfarande provtillfällena i övervakade lokaler i enlighet med krav gällande säkerhet kring id-kontroll, att rätt person sitter vid datorn där provet avläggs.

-        Under hösten kommer vi även att uppdatera frågorna i provet så de fungerar med det nya reviderade kursmaterialet.

Behörigheten auktoriserad rörinspektör intygas med ett intyg i pappersformat samt via att behörigheten registreras i ID06 behörighetsdatabas. Behörigheten är personlig.

-        Vi kommer återkomma efter sommaren med mer information om detaljer för de reviderade kurserna samt aktuella kursdatum för höstterminen.

Information om eventuellt behov kring uppdatering av kunskaper för befintliga rörinspektörer inför avläggande av uppgraderingstentamen efter revidering av proven kommer också att presenteras under hösten.

Ylva Sjönell