Feiret 60 år med flagget til topps

Publicerad: 19 augusti, 2017

Det ble en 60-års markering med mange høydepunkter da entreprenørselskapet Olimb inviterte til fagdag, åpen dag for regionens innbyggere og eget pensjonisttreff for sine tidligere seniormedarbeidere i og utenfor Bøndenes Hus i Råde fredag og lørdag.

Gratulantene sto også i kø. Rådes egen ordfører Rène Rafshol var blant de som tydelig beundret det jubilanten sto for.
-Mange politikere rundt om i landet tror VA er bokstavene til et fotballag, men for Olimb handler det om å sikre vann og avløpsnettet i Norge.  Olimbs mannskaper gjør en svært viktig jobb for samfunnet, og gjennom dette har firmaet også bygget opp et sterkt merkenavn, mente ordføreren. 

Gode ord kom også fra firmaer som Råde Graveservice AS, Fyllingen Maskin AS i Bergen, Norva24-konsernet og Hallingplast AS. Asplan Viak, Rørinspeksjon Norge, RIN og Scandinavian Society for Trenchless Technology, SSTT, var også på talerlista. Alle trakk fram hvilken betydning Olimb har hatt for fornyelse av norsk ledningsnett gjennom mange år. Olimb har vært lokomotivet innen gravefrie metoder i Norge og Skandinavia. Selskapet ledelse har delt av sin kompetanse og erfaring i en rekke faglige fora, og har på den måten fremmet sine fagområder på en positiv måte, sa blant annet faglig sekretær i Rørinspeksjon Norge, Martina Bergh Svedahl og SSTT-leder i Norge, Borghild Folkedal 

Oppturer og nedturer

For grunnleggeren Kristian og dagens ledere, Tor-Erik og Øystein Olimb ble det to festdager med mange følelser.
Følelsene kom tydelig fram da de tre fikk i oppgave å fortelle om oppturer og nedturer i selskapets 60 årige historie. Kristian Olimb trakk blant annet fram den store kontrakten han fikk ved byggingen av fellesvannverket for Moss og Rygge i 1968, og da han sikret seg lisensen for Insituform-foringen for Norge, Sverige og Finland i 1976.

Tor-Erik Olimb trakk fram branntilløpet i Nordre gate i Trondheim, da det en stund var fare for at mange tusen mennesker måtte evakueres på grunn av «pøbelstreker» i en nylig rørfornyet avløpsledning av byens russ. Russen fyrte opp en kloakkum, og det oppsto styren-lukt i bydelen. Selvfølgelig ble også Midgardsormen-prosjektet med kontrakter på 250 millioner fra Oslo VAV trukket fram som et historisk høydepunkt av dagens leder.

Øystein Olimb fikk en tøff start i firmaet da han ble satt til å lede rehabiliteringen av den 78 år gamle Alna-tunnelen i Lodalen i Oslo i 1998-1999. Dette ble et svært krevende oppdrag som gikk langt ut over normal fagkunnskap innen rehabilitering, og for Øystein gikk prosjektet på helsa løs, fortalte han. Det ble dessuten et av de største underskudds foretagende i firmaets historie.

Ekstremvær og Midgardsorm

De mer faglige innslagene sto sivilingeniør Christen Ræstad for der han trakk fram utfordringen med framtidens klimaendringer og viktigheten av at kommunene tar oppgaven med å fornye ledningsnettet på alvor.
Geotekniker Rolf Lauritzen holdt et faglig sterkt foredrag om de geotekniske utfordringene ved gjennomføringen av Midgardsormen-prosjektet.

 Åpen dag og pensjonist-treff

Olimbs 60 års feiring fortsatte lørdag med åpen dag for alle som ønsket å se og høre om Olimb ulike aktiviteter innen rørfornying og NoDig-prosjekter.
Oppslutningen blir karakterisert som meget god. Her var det mange som benyttet anledningen til å se på utstyr og slå av en prat om metoder og prosjekter. Mange ble imponert over dimensjonene på en del av det utstyret som ble stilt ut, og her var det mange som tok seg god tid til å bli kjent med en av hjørnesteinsbedriftene i Råde.