NODIG TEMATREFF Ledningsfornyelse VANN: Primus Line

Publicerad: 10 juni, 2022

NODIG TEMATREFF

Ledningsfornyelse VANN: Primus Line

Torsdag 16 juni, 2022 på Vannbehandlingsanlegg Justad: Valbergsveien 124, 8340 Stamsund

Kjeldaas AS inviterer i samarbeid med SSTT og Vestvågøy kommune, til tematreff om fornyelse av vannledning i Stamsund.

Vestvågøy kommune ligger midt i Lofoten og omfatter Vestvågøy og flere mindre omkringliggende øyer og holmer. Vestvågøy kommune er Lofotens mest folkerike kommune. Kommunen ønsker å øke sikkerheten og kvaliteten for vannforsyningen til Stamsund og Steine. Inntaksledningen fra vannkilden Vestredalsvatnet og frem til vannbehandlingsanlegget på Justad fornyes over lengde på 1100 meter. Deler av ledningen ligger i meget ulendt terreng.

Prosjektet er en totalentreprise med detaljprosjektering og fornyelse av inntaksledning med tilhørende armatur. For at prosjektet kunne gjennomføres ble først hele strekningen på 1100 meter lagt på provisorisk vann.

På tematreffet blir det informert om bakgrunnen for prosjektet, Primus Line som metode for fornying av vannledninger, hvordan overgang mellom Primus Line og eksisterende ledning etableres, installasjonsprosessen, muligheter og begrensningen som metoden har.

Sikkerhetssoner ivaretas, det er ikke behov for vernetøy.

Vel møtt!

 

För anmälan gå till:

https://www.sstt.se/events/nodig-tematreff-16-juni-2022/

 

 


Vestvågøy
Kjeldaas