En större distributionsledning orsakade vattenläckan

Publicerad: 9 juni, 2022

Mats Lindberg, VA-strateg på Nyköpings kommun och tidigare medlem av den svenska och nordiska arbetsgruppen i SSTT. Bild: privat

Mats Lindberg, VA-strateg på Nyköpings kommun och tidigare medlem av den svenska och nordiska arbetsgruppen i SSTT. Bild: privat

Den 2 juni drabbades Nyköping och Oxelösund av en stor vattenläcka då en större distributionsledning sprack i samband med renoveringar av ledningsnätet längs med den sträckan.

Det berättar Mats Lindberg, VA-strateg på Nyköpingskommun och tidigare medlem i SSTT’s svenska och nordiska arbetsgruppen.

-        Man höll på att renovera ledningar då den gamla vattenledningen plötsligt sprack och vi var tvungna att byta ut 12 meter ledning. Det pågick renoveringsarbeten på sträckan, en ny PE ledning skulle kopplas ihop med en gammal eternitledning, och troligen var det ett tryckslag under natten som gjorde att eternitröret sprack. Så det blev en pipa till som fick bytas, förklarar han.

Vattentornen tömdes helt

VA-nätet hanteras där av NOVF, Nyköping-Oxelösund Vattenverksförbund, ett kommunalförbund som levererar vatten från Högåsens vattenverk till Nyköpings och Oxelösunds kommuner.

-        Det var en väldigt stor läcka som medförde att de båda vattentornen tömdes helt. Det innebar att efter lagningen av ledningen var man tvungen att fylla på dem igen med ca 10 000 kubikmeter vatten sammantaget, något som tog väldigt lång tid naturligtvis. Med tomma vattentorn får man inget tryck i kranarna vilket gjorde att vattnet inte var tillbaka hos alla förrän efter ett antal dagar. Det är dubbelmatning men med den ledning som fanns kvar i drift, en 400/355, tar det lång tid att fylla upp tornen.

Sedan det hände har tornen fyllts igen och efter en mängd vattenprover så beslutades den 8 juni att dricksvattnet var säkert att dricka igen utan att kokas.

-        Nu är faran över för den här gången, men det vi behöver fundera igenom nu är hur vi kan undvika liknande läckor framöver. Sedan jag började jobba med VA här på kommunen har läckor på de stora distributionsledningarna uppträtt allt oftare vilket skapat ett behov av att nu ta fram en strategi och en renoveringsplan även för dem.

Behöver en strategi för distributionsledningar

Mats Lindberg berättar att de i Nyköpings kommun kontinuerligt har renoverat ledningar i spannet 100–250 mm i diameter, den typen av ledningar som fördelar vattnet inne i stadsbebyggelse, men att de större distributionsledningarna har man inte tagit tag i riktigt.

-        Vi behöver få en större förståelse hos politikerna för hur helheten hänger ihop, men jag kan samtidigt förstå att de kan tveka då det kostar väldigt mycket att renovera de stora distributionsledningarna systematiskt.

Han tror samtidigt att det kan vara frågor som är för stora för en del mindre kommuner att ha både ekonomi och kompetens att hantera och att de därför behöver komma upp på en mer övergripande nivå.

-        Ska man få en ordentlig överblick av problematiken behöver det nog upp på minst regionnivå, nu sitter många på sin kammare med fokus på den egna kommunen av förklarliga skäl.

Då distributionsledningarna är mer av ett samhällsansvar behöver besluten och kostnaderna troligen tas på en högre nivå än kommunerna om det ska börja hända något.

-        Det är väldigt stora investeringar som kommer att påverka taxan framöver, jag skulle gärna se en långsiktigt konstruktiv debatt med våra politiker där man ser över partigränser för att få en långsiktighet som då blir hållbar, avslutar Mats Lindberg.

 

Ylva Sjönell