Engagerande Tematräff om rörspräckning

Publicerad: 25 maj, 2022

Bild Pollex

Bild Pollex

I samarbete med SSTT arrangerade Kretslopp och Vatten tillsammans med Pollex en digital Tematräff där de berättade mer ingående om hur den schaktfria metoden rörspräckning kan användas då man behöver förnya vattenledningar.

Över 100 deltagare lyssnade på genomgången och många frågor kom som diskuterades i slutet av träffen. Tomas Helenius, ordförande för den svenska arbetsgruppen i SSTT, inledde med att beskriva både fördelarna med schaktfria tekniker och organisationen SSTT.

-        SSTT är ett oberoende nätverk som verkar i Sverige och Norge sedan 1989, målsättningen är att förnyelse, underhåll samt nyanläggning av ledningsnät ska göras med smart, resurseffektiv och hållbar schaktfri teknik. De teknikerna minimerar utsläpp av koloxid och minskar resursåtgången samt störningar på infrastruktur, samhällsservice, natur och handel, förklarade han.

Kretslopp och Vatten beställare

Därefter tog representanter från Kretslopp och Vatten i Göteborg över och berättade att de måste öka förnyelsetakten i ledningsnätet ordentligt då de ser en tydlig koppling mellan förnyelsetakt och rörbrott/läckage (de har ca 400 rörbrott per år). Takten måste öka från nuvarande 0,5 procent av ledningsnätet per år till en procent, vilket innebär att 1800 meter ledning behöver förnyas varje år för att inte bygga på underhållsskulden. De berättade också att huvuddelen av förnyelsen i Göteborg sker med schaktfria metoder.

Under Tematräffen var rörspräckning i fokus och Kretslopp och Vatten använde som exempel ett pågående projekt i ett villaområde i Göteborg där 275 meter 150 GJJ ska bytas till 180PE genom spräckning. Förläggningsdjupet är på 2 meter och man använder schaktbox i projektet för att minska koldioxidutsläppen.

Pollex entreprenör i det beskrivna projektet

Som entreprenör för projektet har de anlitat Pollex, som de har skrivit ett ramavtal med för rörspräckning. Entreprenörens arbeten innefattar schakt, slangning, rörspräckning och inkopplingar av serviser, Beställare gör inkoppling på huvudledning, täthetskontroll och vattenprovtagning medan beställaren gör inkoppling på huvudledning, täthetskontroll och vattenprovtagning.

För Pollex handlar arbetet om att planera och genomföra hela projektet där mycket energi läggs på att underlätta så mycket som möjligt för både trafiken och de boende i området, vilket är möjligt då de valt en schaktfri teknik. Trafiken kommer hållas i gång på villagatan under hela projekttiden som beräknas till ca 3 månader.

Metoden rörspräckning passar bra att använda då man antingen vill behålla innerdiametern på den ledning som ska förnyas, eller om man vill utöka diametern som fallet är i det projekt de berättade om på Tematräffen.

Quickpipe genomförde själva rörspräckningen

Som underentreprenör för själva rörspräckningen har Pollex valt QuickPipe och deras del av projekttiden är kort, enligt dem kan de spräcka 100-200 meter på en dag. Att projekttiden blir så pass lång i projektet på villagatan beror på att själva entreprenaden tar tid och tiden beror ju då på hur omfattande den är. I stadsmiljö krävs mycket mer än exempelvis en överföringsledning ute på ängsmark.

När presentationerna var klara öppnades upp för frågor från deltagarna. Det märktes ett stort engagemang från de som lyssnat och många hade frågor. En var vilket det minsta avståndet behöver vara till närliggande ledningar så man inte skadar dem i spräckningsarbetena och svaret var att det är svårt att säga ett exakt mått, men ca 300-400 mm. En annan fråga var om det är möjligt att spräcka plaströr och svaret blev att plast går utmärkt att spräcka, alla typer av VA-ledningar går att spräcka.

 

Det kom många andra frågor också, men det är svårt att få med alla här. Dock kommer SSTT att lägga ut material från Tematräffen på webben inom kort och där kommer mer information finnas att ta del av.

 

 

Ylva Sjönell