Uppföljning på byggplatsen avgörande

Publicerad: 23 maj, 2022

Som ledningsnätsägare och beställare av olika jobb på VA-ledningar är det allra viktigast att ha koll på helheten och att följa arbetet på plats, det är enda sättet att säkerställa kvaliteteten på de nya ledningarna.

Det konstaterar Fredrik Johansson, specialist på Kretslopp och Vatten i Göteborg, och konstaterar att kvalitetssäkring av exempelvis flexibla foder, som är svårast att kvalitetssäkra då själva slutprodukten produceras under installationen under marken, innehåller många olika aspekter. Det handlar inte bara om att exempelvis genomföra förstörande provning på färdiga installationer eller införa certifieringar av rörsystem.

-        Det är aldrig en enda åtgärd som avgör den slutliga kvaliteten, utan det gäller att ha ett system för uppföljning av helheten. Det handlar om allt från att granska arbetsberedningar och kontrollplaner i förväg till att se till att installationerna på plats följer tillverkarnas instruktioner.

Enstaka tester säger lite om helheten

Han förklarar att han sett hur installationer av flexibla foder blivit godkända i den förstörande provningen utan att entreprenören följt tillverkarnas instruktioner.

-        Det visar att om man exempelvis litar på ett test med förstörande provning så innebär inte det i sig en kvalitetsgaranti, för det kan ju vara så att just på det stället där provbiten tas ut för testet så har det blivit rätt, men har inte instruktioner följts kan andra delar vara mindre väl genomförda.

Samtidigt är Fredrik Johansson absolut positiv till system de har i exempelvis Tyskland där ett av de större provningsinstituten, Institute for Underground Infrastructure, genomför förstörande provningar av bitar från installationer av flexibla foder över hela Tyskland och ger ut en rapport där de redovisar resultaten från alla de prover de analyserat.

-        Det är ett bra och transparent system och motsvarande tester gör även vi på Kretslopp och Vatten. Ett certifieringssystem av rörsystem kan också vara bra om det utgår från ledningsnätsägarens perspektiv men alla certifieringar är inte det.

Byggledaren har en viktig roll

För att kunna ha kontroll på helheten krävs därför en närvarande byggledare som inspekterar på plats, kontrollerar videoinspelningar, installationsparametrar och stickprovskontroller kontinuerligt. Att vara närvarande under hela processen är helt avgörande, att komma i efterhand och kontrollera installationer med olika tester säger mycket lite om hur själva arbetet utförts. Det är entreprenörens utförande vid installation av flexibla foder, vilka kvalitetsrutiner de har, som avgör vilken kvalitet det blir.

-        Byggledarens roll är därför otroligt viktig och duktiga sådana finns på många håll. Ibland säger man att det är svårare för mindre kommuner där det ofta är ett fåtal personer som ska klara många arbetsuppgifter, men med en bra byggledare på plats görs minst lika bra jobb med kvalitetssäkring där som i stora kommuner.

Ylva Sjönell