-Vi trenger unge til å holde liv i bransjen

Publicerad: 11 maj, 2022

Høyreleder og tidligere statsminister Erna Solberg oppfordret de mange som deltok på dagens messe å satse på en solid utdannelse i en bransje som trenger mange kloke hoder og dyktige hender.

Høyreleder og tidligere statsminister Erna Solberg oppfordret de mange som deltok på dagens messe å satse på en solid utdannelse i en bransje som trenger mange kloke hoder og dyktige hender.

Anleggsbransjen trenger hundrevis av unge anleggsmekanikere. Med det grønne skiftet kommer en rekke nye og spennende utfordringer for mekanikere, understreker messesjef Tone L. Grøstad under ungdomsdagen til Vei og Anlegg. Her fikk ungdommene et tett møte med prosjektet UNG 300.

-Vi trenger dere unge for å holde liv i bransjen vår. Dere er garantert en trygg, sikker og spennende jobb, og vi skal legge til rette for at dere skal trives, sa Grøstad, som understreket at anleggsbransjen er åpen for alle gutter og jenter, funksjonsfriske og funksjonshemmede. 

Trenger unge inn i bransjen

Høyreleder og tidligere statsminister Erna Solberg var et av trekkplastrene under Vei og Anleggs ungdomsdag for skoleklasser. Hun oppfordret de mange som deltok på dagens messe å satse på en solid utdannelse i en bransje som trenger mange kloke hoder og dyktige hender.  
-Det er få bransjer som gir dere så mange muligheter som nettopp bygg og anlegg. Selv har jeg fått prøvekjøre mange spennende kjøretøy, og jeg håper jeg får anledning til å gjøre det igjen dersom jeg kommer tilbake som statsminister etter valget i 2025, sa hun med et glimt i øyet.

-Dette er et arbeidsområde i endring fordi maskinparken endrer seg. Tradisjonelt fossilt brensel vil bli faset ut og inn kommer fornybar energi. Bygg- og anleggsplassene skal bli utslippsfrie, og det betyr mye nytt utstyr og mange nye styringssystemer å holde orden på og vedlikeholde. Ingen vet nøyaktig hvor vi ender, men vi vet at det er mange spennende utfordringer for de som velger å gå inn i denne bransjen, sa Solberg videre.

Fortsatt stor aktivitet

Samferdselsbudsjettene er doblet de siste åtte årene, og selv om dagens regjering har signalisert at aktiviteten må reduseres noe vil det fortsatt være stor aktivitet innen bygg og anlegg i Norge de kommende årene.  En rekke fremmedarbeidere vender nå hjem til egne land, og det betyr også at vi trenger flere norske ungdommer som går inn i de ulike yrkene innen bygg og anlegg. Mangel på arbeidskraft er den største barrieren for utviklingen i denne bransjen, fortsatte Solberg.
Søkningen til yrkesfag har økt betydelig de siste par årene, og det er avgjørende for at entreprenører og andre aktører kan fylle på med ung arbeidskraft, ble det fremhevet av Per-Kristian (Pekka) Lundefaret i I Puls Samfunn, som står bak UNG 300. 
-UNG 300 handler om å øke yrkesstoltheten hos både dem som går yrkesfaglige studieretninger og de som allerede er blitt yrkesutøvere. Men i tillegg til det, ønsker vi også å heve status for eksempel for gravemaskinførere og anleggsmekanikere, sier Lundefaret, som sørget for at om lag 350 ungdommer fra yrkesfaglige linjer møtte opp på arrangementet.

Per-Kristian «Pekka» Lundefaret har startet Puls Samfunn og UNG300 for å få unge ut i arbeid, og for at ungdommen skal kjenne på yrkesstolthet ved å velge yrkesfag.

 

Høyreleder Erna Solberg tok seg tid til å besøke utstillingen under Vei og Anlegg og var spesielt nysgjerrig på nye anleggsmaskiner som skal bidra til det grønne skiftet. Her sammen med messesjef Tone L. Grøstad.

Høyreleder Erna Solberg tok seg tid til å besøke utstillingen under Vei og Anlegg og var spesielt nysgjerrig på nye anleggsmaskiner som skal bidra til det grønne skiftet. Her sammen med messesjef Tone L. Grøstad.

Av Odd Borgestrand