Digital Tematräff – Rörspräckning

Publicerad: 10 maj, 2022

Bild: Pollex

Bild: Pollex

Den 24 maj anordnas ett digitalt livesänt event där man får följa ett projekt med rörspräckning från planeringsstadiet hos beställaren till entreprenörens genomförande. Rörspräckning har, liksom alla schaktfria tekniker, många fördelar för både miljö och ekonomi samtidigt som det stör omgivande samhället minimalt.

I det praktiska exemplet kommer åhörarna få följa hur arbetet fortlöper under ett projekt där ett rör med en diameter på 150 mm byts ut till ett rör med 180 mm.

-        Rörspräckning är den schaktfria metod man använder vid renovering av befintliga ledningar då man behöver öka flödeskapaciteten i ledningen, förklarar Emil Wilén, arbetschef schaktfritt på Pollex och en av arrangörerna av Tematräffen.

Från start till mål

Det är SSTT och Kretslopp och Vatten Göteborgs Stad (KoV) som tillsammans med Pollex bjuder in till den digitala tematräffen som kommer modereras av Tomas Helenius, ordförande för den svenska arbetsgruppen inom SSTT.

-        Under träffen kommer deltagarna få ta del av KoV’s långsiktiga förnyelsearbete och planering inför faktiska projekt tillsammans med entreprenören. Vi kommer att visa alla moment som ingår i en rörspräckningsentreprenad och även genomföra en digital rundvandring på arbetsplatsen, berättar Emil Wilén vidare.

Stora fördelar med schaktfritt

Allt fler väljer att renovera ledningsnät med schaktfria metoder. Fördelarna jämfört med att gräva och byta ut äldre eller dåliga ledningar är många. Det går snabbare, det är bra för ekonomin, störningarna för invånare och näringsliv blir mindre och miljövinsterna är betydande.

-        Att störningarna i det omgivande samhället blir så mycket mindre märks tydligt i det projekt vi kommer berätta om. Under hela projektets gång, där vi byter ut en 280 meter lång vattenledning, är trafiken igång hela tiden, ambulanser och färdtjänst kan komma fram och de boende har full tillgång till gatan hela tiden.

Tematräffen kommer avslutas med en frågestund där deltagarna ställer sina frågor.

-        Det är ett av huvudsyftena med den här Tematräffen, att man ska få alla de frågor man kan ha kring schaktfritt, och rörspräckning i synnerhet den här gången, besvarade. Under våra presentationer kommer vi också att visa inspelade filmer på rörspräckning med live kommentarer där vi förklarar de olika momenten mer ingående.

 

Evenemanget är helt kostnadsfritt men man behöver anmäla sig till seminariet för att bland annat få en deltagarlänk. Anmälan vill vi ha in senast fredagen den 20 maj.

Ylva Sjönell