Grave- og pumpefritt under vei og jernbane

Publicerad: 31 maj, 2017

Tradisjonelt har norske kommuner og vegvesen kun tenkt egne kostnader og gått fram som de har lystet når de har hatt ønske om å krysse veier med rør eller annen infrastruktur. Det kan det bli en forandring på dersom studentene Guri Helene Kristiansen Knoph, Jan Kristian Nordli, Fredrik Varem Andersen og Kjersti Norheim får gjennomslag for sine tanker og ideer innen NoDig. 

Bildet: Her skal vannet gå: Fire engasjerte studenter som skal være med og vurdere alternativer. Fra venstre: Guri Helene Kristiansen Knoph, Jan Kristian Nordli, Fredrik Varem Andersen og Kjersti Norheim. Foto: VANytt.

Det er VANytt som skriver dette. De har møtt studentene som har tatt valgfag vann- og miljøteknikk ved Høgskolen i Østfold (HiØ). Oppgaven de nå har utfører heter « Nipa-prosjektet: Dykkerledning og kryssing av Rv 111»

Trafikken lider
Trafikken har som regel måttet finne seg i det meste. Samtidig har man også valgt å installere pumper når avløp skal opp og fram, selv om mer miljøvennlige alternativer har vært mulige å finne.

Med gravefrie metoder og kreativ VA-teknikk i ermet tenker man seg imidlertid stadig oftere om før man setter i gang med stor anleggsvirksomhet. Nå skal fire studenter fra Høgskolen i Østfold trene seg i faget og samtidig hjelpe Sarpsborg kommune til å gjøre en vurderinger i forbindelse med to slike kryssingsprosjekter.

Nytt regelverk
Da bør de også få med seg at et nytt regelverk er trådt i kraft om ledninger i offentlig veg. Vegmyndigheten kan kreve at kryssing av en veg med ledninger, rør eller kabler, skal utføres med boring eller pressing av rør. Det betyr at boring eller pressing skal være førstevalget etter det nye regelverket.

Alle NoDig entreprenører er enig om at graving med påfølgende etterarbeid alltid er til hinder for trafikkavvikling. Ofte blir det setningsskader og nye runder med anleggsvirksomhet. Opparbeidelse av omkjøringsveier og trafikkdirigering hører også med i samfunnsregnskapet.

-Det er selvsagt en forskjell mellom en stor riksvei og en kommunal vei med lite trafikk, men vi mener det er viktig at ledningseier nå stiller spørsmål ved om graving virkelig er nødvendig.  Med den nye forskriften skal det altså skriftlig både begrunnes og dokumenteres at boring eller pressing ikke er gjennomførbart. Derfor er det viktig med kompetanseheving både blant rådgivende ingeniører og ledningseiere, sier prosjektleder i Olimb Anlegg, Arne Valle.

Les mer om studentene her: https://www.vanytt.no/2017/05/19/vurderer-grave-og-pumpefritt-under-vei-og-jernbane/