Vill du hjälpa oss med projekteringsanvisningar?

Publicerad: 9 maj, 2022

Efter färdigställandet av projektanvisningar för styrd borrning jobbar nu projektgruppen med nya projekteringsanvisningar, denna gång för kontinuerliga rör. I samband med arbetet söker nu projektgruppen två konsulter för läsning av remiss samt lämnande av konkreta åsikter angående denna.

Projekteringsanvisningen fokuserar på infodring med PE-rör, men där ingår inte formpassade rörsystem. Remissen beräknas vara klar för utskick ut i slutet av augusti och svar önskas under månadsskiftet september/oktober.

Projekteringsanvisningar om schaktfria metoder tas fram exklusivt för SSTT’s medlemmar och är en vidareutveckling av den mer allmänt hållna Metodöversikten (se NoDig Metodöversikt under fliken Schaktfria metoder på SSTT:s hemsida). Anvisningarna vänder sig i första hand till projektörer och ledningsägare samt beställare, syftet är att anvisningarna ska utgöra en utförlig beskrivning av metodens utförande samt en djupare beskrivning av projekteringskrav. 

Remissen är lik den som tidigare kom ut för projekteringsanvisningen för styrd borrning. Viss ersättning erbjuds för arbetet (10 000 SEK per företag).

 Ni som är intresserade får gärna skicka en intresseanmälan och ett personligt cv till kontakt@sstt.se senast den 31 maj. Ange projekteringsanvisning för infordring med kontinuerliga rör i mailets ämnes-rad.

Om fler än två företag inkommer med cv, kommer de två företag med bredast cv att anlitas för granskningen. Deltagande företag förutsätts vara medlem i SSTT.

Vid frågor kontakta kansliet på ovan mailadress.

 

Ylva Sjönell