Elsker å dele kunnskap om NoDig

Publicerad: 5 maj, 2017

Det er viktig at rådgivere gjør seg kjent med de NoDig-metodene som finnes. Samtidig må vi oppmuntre byggherrer til både å ønske og kreve at NoDig er førstevalget. Det er viktig at vi som rådgivere påvirker byggherrene til å benytte NoDig. 

Bildet: -Jeg sier alltid at vi skal tenke NoDig først. Vi som jobber i faget må ta ansvar for kompetanseoverføring, sier prosjektleder, VA teknikk i Sweco, Hilde Nystog Aas.

Prosjektleder, VA teknikk i Sweco, Hilde Nystog Aas har vært en aktiv aktør i VA-bransjen som rådgiver de siste 25 årene. Hun har sin utdannelse innen bygg og anlegg fra ingeniørhøgskolen i Grimstad. Det var tilfeldig at hun havnet i VA-faget. Hennes første oppdragsgiver var rådgiverselskapet Grøner, som hadde behov for ingeniører innen dette faget, forteller hun til Rehab Nytt. 

Interessen for NoDig
ble vekket ved årtusenskiftet. Da ble hun assistent for byggeleder i Oslo VAV, og avanserte raskt til selv å bli byggeleder for NoDig-prosjekter.

-Det var og er fortsatt et fint NoDig-miljø i Oslo VAV, og jeg opplevde tiden i Oslo VAV som spennende og faktisk ganske så spektakulær med oppdrag både med utblokking og strømpekjøring.

Hilde Nystog Aas fikk etter hvert prosjektlederoppdrag, og hun gir ros til Oslo VAV for å være et lokomotiv innen NoDig. 
-Norske kommuner må gjerne se til Oslo VAV når det gjelder kompetanse innen NoDig, mener rådgiveren som nå jobber ut fra Sweco-kontoret på Kjeller. Hun trekker også fram at mange andre kommuner nå har fått god erfaring innen NoDig. Ikke bare de større kommunene, men også mellomstore kommuner har et sterkt NoDig-fokus.
-Jeg tror nok det er personavhengig, men jo flere kommuner som fokuserer på gravefrie metoder, desto bedre, mener Hilde.

 Deler kompetanse
Entreprenører i Norge deler i stor grad sin kompetanse med oss rådgivere. Olimb ligger i front når det gjelder viljen og evnen til å dele sin kompetanse. De er alltid tilstede og interessert i å dra oss rådgivere med i nye løsninger. Det er flere entreprenører som nå kommer etter, mens noen faktisk må ta grep for å vise at de vil være med reisen. Dette handler nok mer om kapasitet enn om vilje, innser hun.

Kan det bli for tette bånd?
-Nei, vi er profesjonelle, og jeg tror ikke det er for tette bånd. Det er viktig at beholder vår integritet. Samtidig må ikke dette gå på bekostning av åpenhet og engasjement.  Det mest spennende nå er Oslo VAV sitt engasjement for NoDig Challenge. Her håper jeg virkelig det blir et gjennomslag som bringer NoDig enda et skritt videre.

Samtidig må vi kjenne de mulighetene som allerede finnes. Det er viktig at vi som rådgivere påvirker byggherrene til å benytte NoDig.  Det vil være spennende om eksempelvis de større kommunene kan tilby et dedikert område for NoDig-løsninger. Kommuner må gjerne gi rådgivere og entreprenører en samspillskontrakt i slike tilfeller. Det er viktig at driftsavdelingene i den enkelte kommune blir trukket inn i planarbeidet. Det er personellet her som har den beste lokalkunnskapen. Det er viktig at vi henter inn diagnosen fra de som kjenner den best, understreker Sweco-rådgiveren.

Må følge prosjektene
Hun er svært ofte med når prosjektene gjennomføres ute i det praktiske liv.
-Det er viktig for oss som rådgivere å følge prosjektet hele veien, men dette avhenger selvsagt av en positiv innstilling fra byggherre. Dette handler om både tid og penger for byggherren. Jeg mener uansett at det er viktig at vi som prosjekterer også kan følge prosjektet blant annet gjennom byggemøter.  Rådgiverselskapene kan selv også bli flinkere til å ta med nye medarbeidere for å sikre kompetanseoverføring, mener hun.

-Et godt samarbeid er uansett nøkkelen til suksess. Rådgivereselskaper har krav til inntjening, men alle seriøse selskaper setter av tid enten til konferanser eller å være ute på prosjekter der jobbene blir utført. Vi er ofte presset på tid, og mange rådgivere er entusiaster som jobber mye. Vi er kanskje for få erfarne rådgivere i de ulike selskapene, og da blir det noe ekstra belastning på oss som har lang fartstid, fortsetter hun.

NoDig først
-Jeg sier alltid at vi skal tenke NoDig først. Jeg får mange henvendelser fra kolleger som ønsker å øke sin kompetanse på dette feltet. Jeg elsker å dele kunnskap om NoDig, og vi som jobber i faget må ta ansvar for kompetanseoverføring. Byggherren må kreve at det skal tenkes NoDig først. Byggherren må dessuten kreve at rådgiveren skal ha NoDig kompetanse, og entreprenøren må være villig å dele sin kompetanse med både rådgiver og byggherre.
Ingen rådgivere har opparbeidet kompetanse på skolebenken. Her må vi ta en felles kamp for å få NoDig inn i skolen, og her må også politikerne se sitt ansvar, mener hun. 

-Med de store utfordringene Norge har innen vann- og avløpsnett er rekruttering til VA faget og NoDig helt avgjørende for om vi skal lykkes med fornying og å ta igjen det store etterslepet vi strever med.
Sweco arrangerer hvert år en intern VA-konferanse over to dager, og denne konferansen er viktig med tanke på intern opplæring også innen NoDig. 

-Her formidler jeg faglig input til kolleger, og derfor får jeg også mange henvendelser nettopp fra kolleger over hele landet. Sweco-avdelingen på Lillestrøm har et sterkt faglig miljø, og rådgivere  både fra Lillestrøm og Oslo er nå utleid til Oslo VAV, for nettopp å jobbe med NoDig prosjekter.
Det er også viktig at vi deltar i fagtreff i regi av SSTT og deltar på relevante befaringer i vårt eget nærområde, mener hun.