Fornyelsestakten er på vei opp

Publicerad: 3 maj, 2017

Det ble investert 10,2 milliarder kroner i VA-anlegg i Norge i 2015, viser undersøkelse fra Norsk Vann. –Det ser ut som utviklingen går riktig vei.

BILDET: RIKTIG VEI: –Vi ser at kommunen jobber godt med dette og våre tall viser at det skjer noe. Det er en bevegelse, sier Arnhild Krogh rådgiver i Norsk Vann. Foto: Mona Sprenger

Det sa rådgiver i Norsk Vann, Arnhild Krogh, under SSTT-konferansen som nå pågår i Karlstad.
– Fornyelsestakten er på vei opp. Vi ser at kommunen jobber godt med dette og våre tall viser at det skjer noe. Det er en bevegelse. Det ser ut som om det er i ferd med å løsne, sier Krogh.

Bygger nye anlegg
– Det vi ser i forhold til disse investeringene er at det blir brukt mye på rensing. Det skjer mye innenfor ledningsfornyelse og separering. Dette betyr at det gjøres mye på fornyelse og at det gjøres på nye anlegg, sier Krogh

Bedre enn svenskene
Hvis det hadde vært en landskamp i fornyelse, så hadde Norge vunnet. Det slo Anne Adrup fra bransjeorganisasjonen Svenskt Vatten fast.
Det fornyes for lite i Sverige. Fornyelsestakten synker, så hvis det hadde vært snakk om landskamp i fornyelse så hadde vi tapt, sier Adrup, som er klar på at også vannbransjen i Sverige har et stort etterslep.

8,1 milliarder årlig
Det er ifølge tall fra Norsk Vann behov for å investere 8,1 milliarder kroner årlig i fornyelse av kommunale vann- og avløpsledninger i perioden 2016- 2040. Dette er nødvendig for å takle vedlikeholdsetterslep, klimautfordringer og for å unngå å overlate regningen til barn og barnebarn, mener interesseorganisasjonen.

Det er beregnet at kommunene på landsbasis må fornye 1,2 prosent av vann- ledningene og 1,0 prosent av avløpsledningene fram til 2040. Dette for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet og sikre kvaliteten på vann- og avløpstjenestene, sier Krogh.

Store variasjoner
På konferansen viste hun til KOSTRA-tall fra 2016. Alle kommuner er pliktige til å rapportere inn til KOSTRA. 
 Vi har 47.300 km vannledninger og fornyelsestakten er på 0,72 prosent i 2016 så den har gått litt opp. Mens vi har 54.100 km avløpsledninger i Norge og fornyelsestakten er 0,62 prosent. Det er en litt lavere fornyelsestakt, sier Krogh.
Hun understreker at det er ikke slik at alle skal gjøre like mye.
Det er store variasjoner i de ulike kommunene.

NoDig-metoder
Krogh understreker at gravefrie metoder er en viktig del av den fornyelsen som bransjen står overfor.
Vi har derfor gitt ut en rapport om NoDig-metoder som har kommuner som ikke har mye kunnskap om disse metodene som målgruppe. Vi opplever at mange av våre medlemmer etterspør mer informasjon om gravefrie metoder.
Norsk vann representerer 370 kommuner med ca. 95 prosent av landet innbyggere.