Grønn omstilling tas på alvor i nytt pilotprosjekt

Publicerad: 6 april, 2022

HMS og kvalitetssjef Henning Lysgaard presenterte Go Green på vegne av Bertelsen & Garpestad under Arctic Entrepreneur.

HMS og kvalitetssjef Henning Lysgaard presenterte Go Green på vegne av Bertelsen & Garpestad under Arctic Entrepreneur.

Pilotprosjektet GO GREEN i regi av entreprenørselskapet Bertelsen & Garpestad, i samarbeid med Universitetet i Agder, Statens Vegvesen, Fagopplæring Sør og NAV var blant nyhetene som ble presentert under Arctic Entrepreneur på Gardermoen

Må ta grep

- Anleggsbransjen må ta grep i det grønne skiftet. Bransjen har ikke gjort nok, og vi ønsker å bli en del av løsningen. Derfor introduserer vi GO GREEN og tar en aktiv samfunnsrolle for å vise vei mot fremtidens krav og forutsetninger for vår bransje. Våre erfaringer fra pilotprosjektet ønsker vi å dele med hele bransjen, slik at vi alle GO GREEN og bidrar til CO2 reduksjon. Dette er en praktisk tilnærming til bærekraft, en tredelt bunnlinje hvor det er sammenheng mellom økonomi, miljø og sosial rettferdighet. I det grønne skiftet må vi benytte muligheten til å ta et sosialt ansvar med å skape innenforskap, mener daglig leder i selskapet, Øyvind Langemyr.

Målrettede tiltak

Han mener målrettede tiltak er nødvendig nå. På anleggsplassene skal B&G opprette flyttbare gjenvinningsanlegg med avfallssortering og re-foredling av innsatsmaterialer.
- Vi må gjøre grep der vi kan, spesielt der hvor det er et stort potensial for redusert klimaavtrykk i bransjen. Målsetningen er 100 prosent ombruk og gjenvinning av materialer, samt betydelig redusert CO2 utslipp. Dette betyr nye arbeidsplasser. I pilotprosjektet ligger også fokus på sysselsetting av lærlinger og ufaglærte.  Entreprenørbransjen må ta sin del av samfunnsoppdraget, slik at målsetningene om redusert klimaavtrykk, arbeidsledighet og utenforskap oppnås, sa Lysgaard under sin presentasjon av prosjektet.

Han lover at Bertelsen & Garpestad skal fortsette å bygge god internkultur, innenforskap, stolthet og kompetanseheving som tydelige retningslinjer.

Av Odd Borgestrand