Entreprenører til kamp for arbeidsplassene

Publicerad: 6 april, 2022

Bildet: Tidligere statssekretær Roger Ingebrigtsen oppfordrer alle MEF-medlemmer å påvirke lokale politikere i kampen for å redusere dieselprisene for å unngå at bedrifter går over ende.

Bildet: Tidligere statssekretær Roger Ingebrigtsen oppfordrer alle MEF-medlemmer å påvirke lokale politikere i kampen for å redusere dieselprisene for å unngå at bedrifter går over ende.

ARCTIC ENTREPRENEUR: Tidligere statssekretær og Arbeiderparti-politiker, Roger Ingebrigtsen, er hyret inn av Maskinentreprenørenes Forbund for å nå inn til dagens regjering med argumenter for å sikre at anleggsbransjen fortsatt skal holde hjulene i gang.

Under Arctic Entrepreneur tok Ingebrigtsen et voldsomt oppgjør med dagens regjering, og spesielt med finansminister Trygve Slagsvold Vedum og hans departement.
 -Vi har i dag en regjering som ikke bryr seg om en hel bransje. Det politiske Norge forstår ikke hvor viktig anleggsarbeiderne er for beredskap og sikkerhet. Nasjonal transportplan har aldri vært større enn nå, men likevel er vi i en kritisk situasjon.
-Politikere gir inntrykk av at alt blir fint bare de får makt, men vi styres nå av noen som ikke bryr seg av konsekvensene av at dieselprisene og strømprisene løper helt løpsk.
Denne regjeringen har ikke møtt de mange og ulike krisene på en god måte, slo Ingebrigtsen fast under årets Arctic Entrepreneur.

Må forstå Finansdepartementet
-De som ønsker å løse kriser må forstå hva som skjer i Finansdepartementet for å kunne drive god lobbyisme. Vi skal være glad for at vi har verdens beste finansdepartement. Vi har klart å ikke sløse bort alle pengene våre. Samtidig er departementet så påholden at de kan påføre landet skader som ikke kan rettes opp. Det er det som er i ferd med å skje for mange MEF-bedrifter nå, mente Ingebrigtsen.

Mange i køen
-Det er mange aktører i kø utenfor dette bygget. Alle norske helseforetak ønsker å bygge nye sykehus. Ved en rekke universitet er det ønske om nye byggeprosjekter. Alle norske kommuner ønsker å øke sine budsjetter for å håndtere lokale saker. Økte midler ønskes til barnevern.

Nå står vi i kø sammen med lastebileiere for å redusere dieselprisene og for å redde våre medlemsbedrifter.  Vi har ingen sjans til å nå gjennom om vi gjør det samme som alle andre. Vi må ha en fortelling som kommer gjennom de solide murene i Finansdepartementets bygning, slo den tidligere statssekretæren fast, før han avslørte strategien.

Underskudd på statsbudsjettet
-Vi må analysere motparten vår før vi går i forhandlinger. For første gang siden 1994 har et reelt underskudd på statsbudsjettet. Nå bruker Norge mer penger enn det som kommer inn. Finansdepartementet er mest redd for rentenivået. Nå er det høy temperatur i norsk økonomi, og da må den kjøles ned. Det er varslet sju renteøkninger.  Finansdepartementet vil ikke slippe opp pengepolitikken, men vår jobb er å få departementet til å prioritere vår sektor.  Jeg tviler på at departementet vil fjerne de ulike avgiftene på biler og drivstoff, både av klimamessige og økonomiske årsaker. Det handler om et inntektstap på 25 milliarder kroner for Staten, mente Ingebrigtsen. Det siste Solberg-regjeringen gjorde var å øke CO2-avgiften med flere hundre millioner kroner.

«Ukraina-indeks»
-Dermed må vi skreddersy noe som passer våre medlemmer aller best. Å bruke anleggsmaskiner og brøyte veier er nødvendig. Derfor ønsker vi en pakke der tilstrekkelige midler blir tilført kommuner, fylkeskommuner og statlige byggherrer for å kompensere for de ekstreme økningene i dieselprisene. Vi må etablere en Ukraina-indeks for norske entreprenører. Det er det mest konkrete og realistiske vi kan få til i nåværende situasjon. Vi trenger en pakke som gjør det mulig for norske maskinentreprenører å redde arbeidsplasser. Et annet alternativ er at Regjeringen etablerer en ny pandemi-pakke for denne bransjen og andre bransjer som er rammet av diesel-prisene. Ingebrigtsen antydet tall på opp mot én milliard for å redde utsatte bedrifter.
-Høye drivstoffpriser og færre oppdrag vil skape økt ledighet og flere i NAV-systemet.

Ingebrigtsen oppfordret lokale entreprenører til å drive aktiv lobbyvirksomhet lokalt. Det vil skape et press mot statsminister, finansminister og resten av regjeringen for å få en pakke som løser denne krisen. Jeg tror vi vil lykkes, konkluderte han.

Mobiliserer grasrota
Ingebrigtsen sier at hans tydelige angrep på dagens regjering ikke vil gjøre så sterkt inntrykk på toppene i Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
-Nå er det mange som roper høyt og sier klart og tydelig fra om den situasjonen de befinner seg i. Jeg tror det gjør større inntrykk på dem at det er mange lokale entreprenører som ringer til sin lokale ordfører eller varaordfører og forteller om vanskeligheten i deres bedrift. Det er det som kan føre til at regjeringen faktisk gjør noe med situasjonen, og da spesielt dieselprisene.
Dermed er det mobilisering på grasrota som er avgjørende. Her kommer det et trykk nedenfra som politikere må ta hensyn til. Mange av disse er også oppdragsgivere i kommunale eller fylkeskommunale prosjekter.

Ingebrigtsen tilbakeviser at det handler om krisemaksimering fra MEF sin side. Den siste medlemsundersøkelsen viser at hver tredje medlemsbedrift frykter de må gå til oppsigelser og permitteringer i løpet av de nærmeste ukene eller månedene om ikke prisbildet endrer seg på diesel, strøm, betong, stål og sprengstoff, for å nevne de viktigste råvarene.

Av Odd Borgestrand