Ny SVU-rapport: Hållbarhetsindex och FN:s hållbarhetsmål (Management)

Publicerad: 25 mars, 2022

Svenskt Vatten

Svenskt Vatten

Förslag på vägar framåt för den svenska VA-branschen. Rapporten går igenom olika hållbarhetsmål som VA-branschen bör förhålla sig till. Den tar upp VA-organisationers arbete med Svenskt Vattens Hållbarhetsindex (HBI) och hur det förhåller sig till det globala hållbarhetsarbetet via Agenda 2030 och FN:s 17 hållbarhetsmål. HBI täcker in flera av de globala målen, men det finns möjlighet för VA-organisationer att utöka sitt hållbarhetsarbete. Rapporten ger förslag till fördjupat arbete med hållbarhetsfrågor.

VA-organisationernas kärnverksamheter ger alla direkta bidrag till ett hållbart samhälle – leverans av dricksvatten, rening av avloppsvatten och avledning av dagvatten. Vattentjänster har ett eget mål bland FN:s hållbarhetsmål (nummer 6, Rent vatten och sanitet för alla) och VA-verksamheten bidrar också till många av de andra målen. Därför är det svårt att separera den reguljära VA-verksamheten från ett organisatoriskt arbete med styrning för hållbarhet även utanför kärnverksamheten.

Projektet byggde till stor del på en workshopserie där målet var att stötta hållbarhetsarbetet i de deltagande organisationerna och att samla in inspirerande exempel på hållbarhetsarbete utanför kärnverksamheten. 

 

Titel: Hållbarhetsindex och FN:s hållbarhetsmål. Förslag på vägar framåt för den svenska VA-branschen
Författare: Elisabeth Kvarnström, Magnus Arnell, Helene Sörelius och Josefine Klingberg, RISE Research Institutes of Sweden

Rapporten finns på:

https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/hallbarhetsindex-och-fns-hallbarhetsmal/

 

 

Svenskt Vatten