Gravefritt også på vannledninger

Publicerad: 21 april, 2017

Olimb har etablert samarbeid med Innovasjon Norge for fornyelse av vannledninger med minimal eller ingen oppgraving. 

Bildet: Akilleshælen i fornying av vannledninger har vært opprustede anboringsklammer. Nå har Olimb kommet opp med en ny løsning.

Olimb har i mange år arbeidet med å finne bedre og enklere metoder for fornyelse av vannledninger. Compact Pipe og DW. Liner har så langt vært Olimbs tilbud i markedet.
Det nye prosjektet, som også har fått støtte fra Miljøteknologiordningen, har fokus på forankring av eksisterende anboringsklammer og forsegling av anboringspunkt etter rørfornying.  Ved bruk av Compact Pipe måtte det graves opp ved alle anboringer, der det i mange tilfeller er oppstått lekkasje på grunn av klammeret.

Driftsleder for utvikling hos Olimb, Rolf Dalby, mener dette anboringsklammeret kan forankres uten oppgraving og erstattes med en solid forsegling. Dette skal da skje fra innsiden av eksisterende vannledning.

Må få ned lekkasjeprosenten i Norge
Innovasjon Norge har stor tro på at Olimb-prosjektet vil kunne tilby en løsning som vil redusere de samfunnsmessige og miljømessige kostnadene ved fornyelse av et ledningsnett i forfall, sier seniorrådgiver Anders Kobro Fugleneb.
Utfordringen, som er utgangspunket for prosjektet, er forankring av eksisterende anboringsklammer og forsegling av anboringspunkt etter rørfornying av vannrør. Ledningseiere, enten det er private eller offentlige, har behov for et system for forankring av anboringsklammer fra innsiden av hovedvannledning og forsegling rundt anboringspunktet etter at rørfornying fra innsiden av en hovedvannledning er gjennomført, uten at det skal være nødvendig med oppgraving.
Med Olimbs prosjekt-ide vil det være mulig å utvikle en løsning for gravefri rehabilitering av anboringsklammer som er benyttet for tilkobling av stikkledninger til en hovedvannledning. Systemet skal benytte en robot i hovedvannledningen, som er utstyrt med ulike verktøy for å fjerne eventuelle avleiringer, opparbeide anleggsflater og forbinde hovedvannledningen med en eller flere stikkledninger og anboringsklammer.

 

Nytt konsept

Prosjektet omfatter konseptvikling og beskrivelse av en ferdigstilt løsning for fornyelse av vannledninger uten oppgraving. Prosjektet vil også omfatte teknisk utvikling, teknisk design, konstruksjon av prototyp, uttesting hos kunde, evaluering og dokumentasjon før produktet og konseptet vil bli en del av Olimbs verktøykasse både nasjonalt og internasjonalt. Det er en kjent sak at Oslo VAV over flere år har arbeidet med prosjektet NoDig-Challenge. Dette er et innovativt prosjekt i Vann- og avløpsetaten for å utvikle ny gravefri metode for tilkobling fra hus til hovedvannledning, hovedsakelig med utblokking eller styrt boring som metode.

Driftsleder for utvikling hos Olimb, Rolf Dalby, mener Olimb- og Innovasjon Norge-prosjektet kan betegnes som en et parallelt forsknings- og utviklingsprosjekt som kan bety store besparelser både for kommuner og private ledningseiere i framtida. Han avviser derfor at det her handler om en konkurranse mot Oslo VAV.
–Heller tvert imot, sier han. Her er vi flere aktører som ønsker å komme opp med gode løsninger for å bringe NoDig et skritt videre. Olimb satser først og fremst på ledningsfornyelse med foringer som er godkjent for bruk i kontakt med drikkevann. Metoden vil kunne benyttes av leverandører som har spesialisert seg på bruk av tynne foringer i vannledningsnettet, mener Dalby.

Kundeverdi
For kommunene og Olimb handler dette om total rehabilitering av drikkevannsledninger. Den åpenbart største verdien for kunden er at Olimb gjennom denne løsningen reduserer vannlekkasjer betydelig. Videre er kundens utfordring at strømningstverrsnittet i anboringspunktet kan være svært redusert av avleiringer. I tillegg til dette kan i mange tilfeller anboringsklammerets festebøyle være nærmest totalangrepet av rust. Tettesystemet mellom hovedvannledningen og anboringsklammeret, bestående av en eller flere tetningsanordninger, kan også mangle noe av sin forspenning etter mange år i bakken.
Rolf Dalby håper det nye systemet vil være ferdig utviklet og tatt i bruk i løpet av de nærmeste to årene.