-Rekruttering den største utfordringen

Publicerad: 15 mars, 2022

Direktør Thomas Breen mente myndighetene må styre utdanningsløpet slik at behovene innen infrastruktur blir dekket de kommende årene.

Direktør Thomas Breen mente myndighetene må styre utdanningsløpet slik at behovene innen infrastruktur blir dekket de kommende årene.

Norsk vannbransje står foran både store utfordringer og muligheter de neste årene. Det slo direktør Thomas Breen i Norsk Vann fast under VA Messene som i dag ble arrangert på Telenor Arena på Fornebu utenfor Oslo.

333 milliarder kroner er det oppdaterte tallet for investeringsbehov i bransjen fram til 2040. Med et stadig økende prisnivå vil dette bli oppjustert. Investeringene er størst på ledningsanlegg og utgjør nærmere 200 milliarder kroner. Dette vil medføre en dobling og i enkelte regioner også en tredobling av årsgebyrene, varslet Norsk Vann-direktøren.

Rekrutteringen er den største utfordringen etter Breens oppfatning.
-Det betyr at myndighetene må styre utdanningsløpet inn mot de store behovene innen infrastruktur.  Samtidig må bransjen endre seg for å jobbe mer effektivt. Her er større enheter det foreløpige svaret. Dette for å samle kompetanse og kapasitet i større miljøer. Samtidig er det et stort behov for en mer enhetlig myndighetsutøvelse, understreket Breen.

Den ferske mulighetsstudien fra blant annet Oslo Economics mener det kan være et alternativ at ansvaret for vann og avløp skal overføres fra kommunene til fylkeskommunene. Denne løsningen hadde ikke Breen noen tiltro til.
Breen var heller ikke spesielt glad over at Statsforvalterne nå kjører på tøffe tidskrav på sekundærrensing og uavklarte krav på nitrogen. Mye skal være på plass innen 2026, og det er etter hans mening et urealistisk mål.  heller en stat som bidrar til at vi når målet framfor å heve pisken. Samtidig er det et faktum at halvparten av norske kommuner ikke overholder sine egne utslippstillatelser. Det er ikke godt nok, og vi må intensivere FOU-arbeidet, sa Breen. 

Nasjonalt senter for vanninfrastruktursenter er alltid et tema når vannbransjen samles, og det ble også berørt av Breen i dag. Senteret har vært etterlengtet i mange år. Fortsatt mangler fullfinansieringen, men nå er det bestemt at senteret skal åpnes sommeren 2023.

-Store investeringer gir oss også store muligheter, og her ser norsk vannbransje til Danmark. Danskene eksporterer for 30 milliarder kroner i VA-relaterte produkter og tjenester. Norge ligger lant bak, men har muligheter til å forme bærekraftige løsninger innen vann og avløp. Da må vi jobbe sammen og fortelle historien om vannets viktighet, sa Breen, som også kunne fortelle at Kommunes Sentralforbund nå vil løfte fram vannbransjen behov på sitt kommende landsmøte.

Av Odd Borgestrand