Nästa Teknikträff blir den 23-24 augusti 2023

Publicerad: 14 mars, 2022

Efter ett par år där pandemin har komplicerat tillvaron på många sätt börjar nu mycket återgå till mer normala förhållanden. Det innebär även att en ny Teknikträff planeras med många möjligheter att uppdatera kunskapsläget och bygga vidare på sina nätverk.

Teknikträffen 2023 har flyttats från det ursprungligen planerade tillfället 1-2 februari till den 23-24 augusti.

-        Flytten beror på dragna lärdomar av den pandemin vi kämpat oss igenom och kunskaperna om att vinterhalvåret gynnar influensaspridning av olika slag. För att vara på den säkra sidan ur den aspekten har vi därför flyttat Teknikträffen till sommarhalvåret och hoppas att så många som möjligt kommer kunna delta då, för klarar Christer Silver Holmberg, medlem i arbetsgrupperna för STVF och SSTT.

Värdefulla nätverk

Under de två dagarna kommer representanter från arbetsområdena läcksökning, rörinspektion och spolning att träffas och utbyta erfarenheter, träffa kollegor och bygga viktiga nätverk, samt ta del av seminarier om det nya som sker i branscherna.

-        Då en viktig del av Teknikträffen är just möjligheterna att på plats få träffas och utveckla kontakterna med kollegor så har vi valt att ställa in Teknikträffen under pandemin istället för att hålla den digitalt, vinsterna med fysiska möten är så pass stora, förklarar han vidare.

Utställning på plats

Förutom ett seminarieprogram som från olika perspektiv tar upp frågor av vikt för de olika arbetsområdena kommer det även att som vanligt finnas en utställning.

-        Under varje paus i programmet kommer det finnas tillfällen att besöka utställningen och ta del av tekniknyheter och träffa leverantörer, det kan bland annat bli spolbilar, rörinspektionsbussar och teknik för läcksökning.

De teknikområden som Teknikträffen fokuserar på är de arbetsmoment som i arbetsordningen vid underhåll och förnyelse av ledningsnätet ligger före de schaktfria metoder som används vid renovering och förnyelse av själva ledningarna.

-        Förra gången Teknikträffen genomfördes i januari 2020, precis före pandemin, hade vi ca 120-130 deltagare på plats. Den här gången lär det bli fler då SPOL har organiserats mer och fått fler medlemmar, avslutar Christer Silver Holmberg.

 

 

Ylva Sjönell