SSTT-medlemmar nominerade till VA-priset

Publicerad: 8 mars, 2022

Enligt VA-fakta har juryn för VA-priset 2022 nu enats om finalisterna och bland dem finns två SSTT-medlemmar, dels VA SYD som nomineras för projektet "plats för vatten", och dels Svanströms EL- och VVS som nomineras för sin framgångsrika Youtube-kanal. Priset delas ut den 23 mars på Världsvattendagen.

 

Juryns motiveringar lyder:

Fotografen Peter Hoelstad och journalisten Po Tidholm
För fotoutställningen ”Efter skyfallet” om sommarens översvämningar i Gävle, som med ett kreativt grepp visar vad som händer när vår infrastruktur inte klarar de häftiga skyfall som kommer allt oftare. Utställningen pågår mellan 24 februari och 23 april på Silvanum i Gävle.

 

Patrik Berg och Egeplast
Tyska bolaget Egeplast har uppfunnit framtidens uppkopplade och läckdetekterande rörsystem. Med lösningen kan skador upptäckas på rören innan en större läcka uppstår. Egeplast möjliggör ett mer resurseffektivt VA-system. De köpte nyligen in sig i det svenska företaget Extena för att komma in på den svenska marknaden.

 

Projektet ”plats för vattnet” av VA SYD och projektledare Kristina Hall
Mot bakgrund av översvämningarna i Malmö 2014 med 100 millimeter regn på ett par timmar, skapade VA SYD projektet ”Plats för vattnet”. Det är ett omfattande arbete som ska göra både städer och enskilda fastigheter mer motståndskraftiga mot översvämningar vid kraftiga regn. Satsningen syftar dessutom till en ökad återanvändning av vatten.

 

Svanströms El- och VVS
I en bransch som skriar efter rätt kompetens och som vill lyfta viktiga infrastrukturfrågor för allmänheten så öppnar Svanströms El- och VVS upp dörrarna genom sin närvaro på sociala medier. De har idag 43 000 prenumeranter och över 11 miljoner visningar på Youtube, där man får följa firman i vardagen. På så sätt når man helt nya målgrupper och öppnar upp branschen för allmänheten på ett lättillgängligt sätt.

 

Anders Grönvall
Anders Grönvall har med utredningen Vägar till hållbara vattentjänster gjort ett stort arbete med potential att göra skillnad för VA-nätet i Sverige. Han har arbetat ihärdigt med VA-frågor sedan 2011 och idag är han statssekreterare på Miljödepartementet. Arbetet med utredningen började redan 2017 och den lägger grunden för den proposition som ska presenteras den 7 april 2022, och röstas om i riksdagen den 21 juni. Här kan du läsa om förra årets vinnare.

 

Bakom branschinitiativet VA-fakta står Svenska Rörgrossistföreningen, VVS-Fabrikanternas Råd och Maskinentreprenörerna.

 

VA-fakta/Ylva Sjönell