Sverige ligger 13 år foran med vannvakt

Publicerad: 2 mars, 2017

Bildet: Vannvakten et eksempel på godt samarbeid mellom stat og faglige aktører. Fra venstre: avdelingsdirektør Line Vold, beredskapsdirektør Toril Attramadal, begge fra Folkehelseinstituttet, direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, statssekretær Frode Hestnes og seniorrådgiver i DSB, Jon Lea. Foto: Odd Borgestrand

Det er gått 13 år siden Sverige åpnet sin vakttelefon. I Norge startet arbeidet med å få fram denne tjenesten allerede i 2006, og endelig er nasjonal vannvakt på plass også i Norge. DSB, Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Norsk Vann har gått sammen om denne tjenesten, som offisielt ble tatt i bruk på døgnkontinuerlig basis fra 1.mars.

Statssekretær Frode Hestnes i Helse og omsorgsdepartementet fikk æren av å foreta den offisielle åpningen av Nasjonal vannvakt på Folkehelseinstituttet i Oslo i formiddag.

-Det er et sterkt behov for god overvåking av vannkvaliteten, understreket statssekretær Frode Hestnes, som på vegne av Helse- og Omsorgsdepartementet takket alle som har bidratt til realiseringen av dette tilbudet til norske vannverk. En spesiell takk ble rettet til Norsk Vann og Folkehelseinstituttet. Det blir Folkehelseinstituttet som nå skal administrere vakttelefonen.

Nasjonal vannvakt med eksperter
Det er gått 13 år siden Sverige åpnet sin vakttelefon. I Norge startet arbeidet med å få fram denne tjenesten allerede i 2006, og endelig er nasjonal vannvakt på plass også i Norge. DSB, Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Norsk Vann har gått sammen om denne tjenesten, som offisielt ble tatt i bruk på døgnkontinurlig basis fra 1.mars.
Nasjonal vannvakt er en døgnbemannet rådgivningstjeneste for vannverk som trenger råd og støtte ved akutte hendelser som kan påvirke vannforsyningen og medføre helsemessige konsekvenser for befolkningen. Telefonnummeret er 21 07 88 88. Vannvakten skal tilby faglig støtte ved krisehendelser, smittepotensial og kjemikalieforurensning.  Det er opprettet en egen verksgruppe med representanter fra hele landet

Tilfører kompetanse
Avdelingsdirektør i avdeling for smitte fra mat, vann og dyr i Folkehelseinstituttet, Line Vold, mener vannvakten først og fremst skal være et tilbud til mindre vannverk som kommer opp i vanskelige situasjoner.  Ved å ringe vakttelefonen får alle vannverk tilført konkret kompetanse ut fra den situasjonen vannverket måtte befinne seg i. Vannvakten gir muligheter for tidlig respons for å avverge situasjoner som vil kunne ha konsekvens for helsen. Hun mener det er naturlig at Folkehelseinstituttet administrerer dette tilbudet.

 Et viktig tilbud
Administrerende direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, understreket at vannvakta er et viktig tilbud til vannverkene rundt om i landet.
-Vannverkstjenesten skal aldri stoppe opp. Her er det 24 timers service hele året. Det er mange trusler, og da er det viktig med god beredskap. Vi har et sterkt fokus på uønskede hendelser, spesielt om det virkelig er en alvorlig hendelse som kan få alvorlige konsekvenser for mennesker og dyrs helse. Vi kan aldri lage beredskapsplaner som dekker alle scenarier, men vi må uansett ha en best mulig beredskap.  Derfor er Nasjonal vannvakt viktig for alle som arbeider ved vannverkene, sa Toril Hofshagen.
Det har vært et godt samarbeid mellom stat og bransje. Helse- og omsorgsdepartementet, DSB, Folkehelseinstituttet og Norsk Vann. Mattilsynet spiller også en viktig rolle, men da som tilsynsmyndighet. Tilsynet har likevel vært en god støttespiller underveis, understreket Hofshagen.

Ting tar tid
Tidligere direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, nå seniorrådgiver Jon Lea, har jobbet med infrastruktur de siste 12 årene, og mener mye er skjedd på beredskap også når det gjelder kritisk infrastruktur, der sikker vannforsyning er det aller viktigste.
Ting tar tid når offentlige etater skal finne hverandre, men ressursene er der, understreket han.
Beredskap er å ta tak i konkrete utfordringer og få dette til å fungere best mulig. Da er det viktig at fagfolkene er med som en del av beredskapen, konkluderte han.