Från reaktivt till proaktivt underhåll

Publicerad: 24 februari, 2022

Sandviken Energi

Sandviken Energi

Det pågår en förändring i VA-branschen till följd av att nya kompetenser kommer in med erfarenheter från andra branscher där man jobbar med underhåll på ett betydligt mer proaktivt sätt.

Det konstaterar Thomas Nyberg, Affärsområdeschef Vatten på Sandviken Energi. Han tror att en förklaring till att ledningsnätsägare inte ligger så långt fram är att de befinner sig i en monopolsituation där konkurrens har saknats och där det inte varit mycket rotation på arbetskraft i organisationerna.

-        Nu sker ett generationsskifte vilket för med sig nya kompetenser och ett nytt ledarskap vilket i sin tur leder till en ny syn på hur man jobbar med bland annat underhåll av ledningsnätet.

Ett mer industriellt förhållningssätt

Hans egna erfarenheter innan han kom till Sandvikens kommun för fyra år sedan kommer från värmeproduktion och kraftvärme.

-        Där har man kommit betydligt längre i ett industriellt tänk när det gäller underhållsarbete. Dock ligger de i sin tur efter andra branscher som pappersbruk och andra stora industrianläggningar.

Det han tycker saknas i VA-branschen är en syn på produktion och distribution av vatten som vilken fabrik som helst, där det som överallt annars gäller att man måste ha koll på sin produktion. Samtidigt är han lite förvånad över att det fungerat så bra som det har gjort hittills.

-        Men allt har en gräns och när man inte under en längre tid jobbat med förvaltning av sina tillgångar så får man till slut problem med leveranserna, vilket vi börjar se nu. I affärsvärlden hade man inte kunnat låta det gå så långt utan hade agerat tidigare vilket hade sparat både tid och resurser.

Måste sluta springa på allt

Det som nu krävs enligt Thomas Nyberg är att man stegvis måste jobba sig framåt och ändra på den interna kultur som finns där det mesta handlar om akuta åtgärder som lösning på alla problem.

-        I ett första steg behöver vi skapa en plan för det kortsiktiga arbetet och jobba oss framåt vecka för vecka. Vi måste börja prioritera vad som är akut och vad som kan vänta på en mer planerad åtgärd. Idag springer alla på allt, vilket är vad de har lärt sig. Har man inte erfarenheter från andra miljöer är det svårt att veta att det finns andra sätt att jobba på. Medarbetarna behöver förstå att VA inte är något unikt utan en fabrik som alla andra, ett rör är ett rör oavsett var det sitter monterat.

Schaktfritt kommer att växa

Det andra steget blir att börja jobba med data och analysera olika nyckeltal för att kunna avgöra vad man behöver göra när och med vilken metod.

-        Det är när vi skapat möjligheter att planera som schaktfria metoder blir mer intressanta, jag tror de kommer växa i takt med att fler och fler kommuner arbetar sig fram till ett mer planerat underhåll.

Han konstaterar att schaktfritt är en planerad metod som inte bara sparar tid och pengar för ledningsnätsägarna utan även är viktig ur ett samhällsperspektiv då de även minskar påverkan på trafik och boende.

-        Även i det nästa steget på väg mot ett proaktivt underhåll, som innehåller en mer strukturerad kartläggning av befintliga ledningar, blir schaktfria metoder som rörinspektioner och spolning av rör aktuella. Då menar jag spolning i ett proaktivt syfte, inte bara för att få bort ett akut stopp.

VA-branschens utmaning

En av VA-branschens stora utmaningar är enligt Thomas Nyberg att få grepp om den stora underhållsskulden som alla talar om, men han vill inte riktigt haka på de mest alarmerande ropen.

-        Visst har vi en mycket stor underhållsskuld, det har vi absolut. Men innan vi vet vad i den som är akut och vad som kan åtgärdas planerat över tid kan vi inte börja ropa efter en massa nya resurser. Vi måste utgå från fakta, men ännu har vi inte fakta som kan tala om för oss hur långt det har gått. Så låt oss samla in fakta och först därefter diskutera vilket finansieringsbehov vi har.

Det är för att få fram fakta som han framhåller vikten av att jobba strukturerat med att få bort det reaktiva arbetssättet och börja kartlägga och analysera tillgångarna i fabriken. Därefter kan man påbörja arbetet mot ett mer proaktivt underhåll.

-        I Sandviken är vi ännu bara i början av den resan, men vi har definitivt kommit i gång och jobbar på vår strategi och plan. Vi är på väg att få bättre koll på vad vi gör och hur vi kan jobba mer strukturerat med planerat underhåll framöver.

Thomas Nyberg

Thomas Nyberg

Ylva Sjönell