Peter Nyby byter företag

Publicerad: 20 februari, 2022

Sedan ett par veckor jobbar Peter Nyby, som sitter med i arbetsgrupperna för STVF och SPOL, som försäljnings & marknadschef på Sweves.

Han arbetade tidigare på Hamafo Teknik och det var i projekt han arbetade med där som han kom i kontakt med Sweves.

-        De hjälpte mig med bland annat med service och utbildningar till de som köpte våra filmbussar. Jag lärde känna dem bättre och bättre och blev imponerad bland annat av den stora serviceverkstad de byggt upp, de kan till och med laga kinesiska rörålar som annars anses i det närmaste omöjliga att reparera, berättar han med ett leende.

Började sälja industriell endoskopi

När han sedan fick frågan om att flytta på sig till Sweves så var det svårt att tacka nej.

-        Här får jag ett ännu större utbud av kamera- och spolprodukter samt då även möjligheter att erbjuda service på allt.

Peter Nyby kom in i VA-branschen via ett arbete han hade på Olympus där han sålde industriell endoskopi.

-        Med den utrustning jag sålde på Olympus hjälpte vi till att hitta sprickor i turbinblad i allt från flygplan till kärnkraftverk och en av branscherna jag jobbade med då var VA-branschen. Ett av de första uppdragen för VA-branschen var till ett företag som behövde utrustning för att inspektera fastighetsledningar via golvbrunnar. Sedan blev det mer och mer projekt i VA-branschen tills jag tog steget över dit.

Stor brist på operatörer

På Sweves får han arbeta med hitta lösningar med olika typer av kamerasystem små som stora ofta installerade i film- och spolbussar som behövs för att kommuner och andra ska kunna få en bild av hur ledningsnätet ser ut.

-        Idag är systemen mer kompakta och gör det möjligt att kombinera ett komplett motordrivet kamerasystem och en spolutrustning i ett och samma fordon under 3,5ton, vilket gör det hela effektivare.

Då han har varit länge i branschen har han även kunnat följa utvecklingen, en utveckling som visar på ett växande behov och intresse för spol- och filmbussar.

-        Det finns dock ett hinder som jag får höra från många jag träffar och presenterar spol- och filmbussarna för och det är bristen generellt på operatörer och speciellt på auktoriserade operatörer. Entreprenörer liksom representanter för ledningsnätsägare konstaterar att våra produkter ser mycket bra ut och kan göra stor nytta, men undrar om vi inte kan erbjuda en operatör tillsammans med bussen då de inte kan hitta några att anställa.

STVF’s utbildningar mer flexibla

STVF arbetar hårt med att komma till rätta med att tillgodose denna efterfrågan, bland annat genom de utbildningar man erbjuder.

-        Nu är det enklare att göra tentamen genom att den är digital och kan göras vid fler tillfällen och på fler platser i vårt avlånga land. Dessutom ser STVF för närvarande över utbildningen för att kunna öka antalet framtida auktoriserade operatörer. Förhoppningsvis kan behovet av nya operatörer snart fyllas så fler ledningar kan inspekteras. Generellt hinner exempelvis en kommun filma och dokumentera ca 5 procent av en kommuns hela ledningsnät per år, en större andel skulle kunna ge en säkrare och mer aktuell helhetsbild av hela ledningsnätet.

Peter Nyby är entusiastisk över möjligheten att kunna få bidra med lösningar och konstaterar att det hela tiden utvecklas ny intressant teknik som kan göra både filmningen och dokumentation mer effektiv framöver.

Ylva Sjönell