Inviterer til digitalt innføringskurs i NoDig-metoder

Publicerad: 9 februari, 2022

SSTT i samarbeid med Norsk Vann inviterer til  nettkurs i innføring av NoDig-metoder 23.- 24. mars 2022.

SSTT i samarbeid med Norsk Vann inviterer til nettkurs i innføring av NoDig-metoder 23.- 24. mars 2022.

SSTT og Norsk Vann inviterer til digitalt kurs i NoDig-metoder. Målgruppen er alle om jobber med ledningsfornyelse og er interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering. Kurset går over to hele dager, 23. -24. mars og er et innføringskurs i de ulike grøftefrie metodene.

Kursholderne Borghild T. Folkedal fra Asplan Viak og Espen Killingmo er utvilsomt blant de rådgiverne med både lengst fartstid og mest kompetanse nettopp innen NoDig-metodene. Folkedal er for tiden leder av SSTT og Espen Killingmo har også vært sentral i organisasjonen i en årrekke.   

Hvorfor et kurs om NoDig metoder?

I omtalen av kurset heter det at NoDig-teknologi eller grøftefri ledningsrenovering er en bærekraftig teknologi. Metodene innebærer lavere utslipp fra anleggsmaskiner i form av redusert massetransport, reduserte ulemper tilknyttet støv/støy og har dessuten normalt en raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving. Ulemper for tredjepart (eks. butikker/næring) i anleggsperioden er i mange tilfeller vesentlig redusert.

Kursets mål

Et hovedmål med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene.
-Det er behov for en betydelig økning av fornyelsestakten på ledningsnettet i norske kommuner og øket bruk av NoDig-metoder er et viktig bidrag i denne sammenheng.
Kurset er dessuten en fin mulighet til å videreutvikle eget faglige nettverk innenfor NoDig, sier Folkedal og Killingmo.
Kurset er særlig rettet mot ledningseiere og rådgivere som har liten eller ingen erfaring med NoDig-løsninger.

Undervisningsopplegg

Selv om norske myndigheter har lettet på de aller fleste restriksjonene velger likevel SSTT og Norsk Vann å gjennomføre dette kurset digitalt. Det åpner også for at flere får mulighet til å delta og for å unngå reise- og hotellkostnader. Deltakerne vil få tilsendt en epost med påloggingsdetaljer i forkant av kursstart.
Erfarne bransjeressurser (konsulenter, entreprenører) vil delta aktivt med veiledning og råd.

Innhold

Kurset gir en oversikt over metoder, eksempler og tips ved bruk av de ulike metodene. Stikkord; Tekniske data, anvendelsesområder, fordeler og begrensninger. Videre beskrives fremgangsmåte i tilknytning til forundersøkelser, planlegging og gjennomføring av prosjekter med NoDig. Deltakerne vil også få nyttige råd og tips tilknyttet byggeledelse av NoDig-anlegg. I tillegg legges det vekt på erfaringsoverføring fra avsluttede prosjekter; Hvorfor ble dette et bra prosjekt? Hva var det vi ikke lyktes med i dette prosjektet?

Påmeldingen er nå åpnet.

Se program her

For ytterligere informasjon og påmelding, gå til denne siden:

https://va-kompetanse.no/konferanse/kurs-i-nodig-metoder/

 

 

Odd Borgestrand