Daglige innovasjoner i NoDig-markedet

Publicerad: 8 februari, 2022

Salgs- og produktsjef i Olimb Rørfornying AS, Svein Rune Myhre håper norske kommuner og ledningseiere i langt større grad åpner for samhandling med entreprenørene og rådgiverne, slik at man sammen finner de beste og mest framtidsrettede løsninger.

Salgs- og produktsjef i Olimb Rørfornying AS, Svein Rune Myhre håper norske kommuner og ledningseiere i langt større grad åpner for samhandling med entreprenørene og rådgiverne, slik at man sammen finner de beste og mest framtidsrettede løsninger.

Salgs- og produktsjef i Olimb Rørfornying AS, Svein Rune Myhre har lang fartstid innen rørfornying i Norge og representerer også det selskapet med lengst fartstid nettopp innen dette fagområdet. Han mener det skjer små og store innovasjoner daglig i NoDig-markedet.

-At Mulighetsstudien for VA-sektoren, som er utarbeidet  av Oslo Economic, COWI og Kinei på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, vier NoDig stor oppmerksomhet er han godt fornøyd med.
Myhre stiller seg imidlertid i rekken av NoDig-aktører som etterlyser de innovative framtidsvyene for de mulighetene som NoDig kan bidra med.

For generell framstilling
-Jeg opplever at temaet får en veldig generell framstilling. Vi som jobber i faget vet at det skjer endringer og nyvinninger hver eneste dag. Det kan vi gjerne kalle hverdagsinnovasjoner. Det er de mange små skrittene framover som sørger for framdrift og nye måter å løse utfordringene på.
Jeg registrerer også at studien inneholder flere fakta-feil som burde vært rettet opp før studien ble offentliggjort.

Viktig med dialog
-Jeg mener det er viktig at ledningseierne i tillegg til å studere rapporten også må gå i dialog med fagmiljøet som er tett på NoDig-metodene. Her tenker jeg både på oss i entreprenørbransjen i tillegg til enkelte rådgivere som har spesialisert seg på NoDig. Selvfølgelig er også den norske arbeidsgruppa og styret i SSTT en ressurs som man bør benytte seg av. I SSTT er også flere ledningseiere representert, og som kan formidle sine erfaringer med de ulike metodene, sier Myhre.

Vannledninger
Svein Rune Myhre reagerer spesielt på avsnittet om rørfornying av vannledninger. Her er det en rekke ulike produkter og metoder som kan benyttes, avhengig av oppdragets art. Noen ganger kan en lav klasse være løsningen, mens det ved andre oppdrag er nødvendig med en fullstrukturell løsning.  Mulighetsstudien setter større begrensninger innen rørfornying av vannledninger enn det som faktisk er mulig å løse i dag, mener han.

-Selskapene bak studien har hentet en del informasjon blant annet fra vår egen håndbok i NoDig, som kom ut i 2015. Det har imidlertid vært en betydelig utvikling av både produkter og metoder siden Olimb utga boka «ABC for gravefri framtid.»  Det som blir beskrevet som en faktaopplysning i 2015 er ikke  fakta i 2022.  Et eksempel er rørkvalitet på tettilsluttede rør der vi tidligere leverte SDR 17, mens vi i dag leverer 13,6. Det er en betydelig forbedring. En rapport som dette vil bli oppfattet som «sannheten» om metoden, og det er dessverre ikke tilfelle, sier Myhre videre.

Små og store prosjekter
Myhre er enig med faglig sekretær i SSTT, Ellen Margrethe Jahren Randa, som mener det blir feil å favorisere konvensjonell graving på mindre prosjekter. I rapporten står det at "Mange små prosjekter favoriserer graving, og for å få fart på fornyelsen bør oppdrag ha et omfang på 20 – 30 millioner kroner. Ved for små prosjekter kan riggkostnadene fort bli for store."

-Det finnes utallige eksempler på at grøftefrie løsninger kan være både rimeligere og mer hensiktsmessig enn konvensjonell graving også på mindre prosjekter, så jeg håper ikke disse setningene i rapporten blir en bremsekloss for videre bruk av grøftefrie løsninger. Kost vs. nytte må selvfølgelig vurderes i hvert enkelt tilfelle, men det er ikke slik at om omfanget er på under 20 mill, så er graving å foretrekke uansett, skriver Randa i et postet innlegg på SSTT sin Facebook-side. Her får hun full støtte av Svein Rune Myhre.

100 års levetid
Myhre mener det er viktig å undersstreke at 100 års levetid  gjelder også for rørfornyede rør.
-Det er gjort akselrerte 100-års tester som viser at eksempelvis en strømpeforing holder minst 100 år.

Myhre håper studien blir revidert i løpet av kort tid, slik at det også blir ryddet opp i enkelte begrepsforvirringer. Han håper også at studien i enda sterkere grad understreker viktigheten av å tenke 100 år framover når nye anlegg skal prosjekteres. Anboringer har vært en akhilleshæl for  bransjen, og en del av løsningen kan være større grad av kumløsninger og da helst nedstigningskummer hvor man enkelt kan foreta inspeksjoner.
Myhre håper også norske kommuner og ledningseiere i langt større grad åpner for samhandling med entprerenørene og rådgiverne, slik at man sammen finner de beste og mest framtidsrettede løsninger. Oslo er også her en foregangskommune, som åpner for at entreprenørene skal bruke sin verktøykasse best mulig. Kommunen får på den måten innsikt i nye metoder og kan selv også være med å utvikle dem videre. På den måten økes også bestillerkompetansen, avslutter Myhre.

Odd Borgestrand