Växer på en växande marknad

Publicerad: 7 februari, 2022

Bild: Inpipe

Bild: Inpipe

Marknaden för glasfiberarmerade liners som härdas med UV-ljus växer, något som Inpipe Sweden haft glädje av. 2021 blev ett rekordår trots en trög start.

Efter Coronaåret 2020 då många kunder försvann och flertalet länder stängde helt så gick de in i 2021 med en hel del farhågor.

-        Första kvartalet gick väldigt trögt samtidigt som råvarupriserna steg i en takt vi aldrig sett förut. Under Q2 började det lossna och under hösten har vi slagit rekord på rekord med resultat att omsättningen under året ökade med 50 procent. Nu står vi på gränsen till att öppna ett nytt skift för att klara av den stora orderingången, förklarar Rolf Näslund, Försäljnings- och marknadschef på Inpipe Sweden.

Helt nya kunder inom relining

Den stora orderingången beror bland annat på att deras gamla kunder har kommit tillbaka, men de har även fått helt nya kunder som tidigare inte jobbat med relining, något som pekar mot att många företag breddar sitt utbud inom schaktfritt.

-        Vi ser också en ökad efterfrågan på stora liners till trummor för väg och järnväg, något som kan bero på att man ökat renoveringstakten av vägar och järnvägar, i alla fall inom våra områden, fortsätter han.

De har även kommit in på nya geografiska marknader i både östra och västra Europa

-        I Östeuropa ser vi framför allt en stor ökning i intresset för Inpipe Flexliner, som kan användas för rör med dimensionsvariationer samt för vertikalt bruk i brunnar och annat. Då de kan expandera 125-150 procent beroende på dimension så kan de användas i exempelvis en konisk brunn och ge en dikt anslutning genom hela brunnen. Många andra måste specialsy liner för varje brunn som ska renoveras, med vår Flexliner behövs inte det.

Ny liner utan styren och bisfenol

Inpipe ser att tillväxten fortsätter och de har inför första kvartalet 2022 en bra orderingång. De jobbar också mycket med att utveckla miljövänligare metoder och produkter för schaktfri renovering.

-        Under hösten 2021 lanserade vi världens första glasfiberarmerade liner för härdning med UV-ljus som inte innehåller några giftiga lösningsmedel såsom styren eller Bisfenol. Intresset var omedelbart stort och vi räknar med att öka volymerna för denna produkt som tar hållbarhet och omtanke för miljön, installatörer och boenden till en högre nivå, berättar Rolf Näslund.

Ökad energieffektivitet

Även internt arbetar bolaget hårt för att minska klimatavtrycket och inför 2022 har Inpipe som mål att minska energiförbrukningen i fabriken med närmare 600 MWH.

-        Det gör vi bland annat med hjälp av klimatsmarta lösningar från ett annat Vilhelminabolag, Ecoclime, som utvecklar cirkulära energisystem för att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi med lägre kostnader och ökad hållbarhet.

Inpipe startade 1982 baserat på ett nytt patent som grundaren Volmar Jonasson tog fram på en liner i glasfiber.

-        Vi var först i hela världen med glasfiberarmerade liner för UV-härdning och växer fortfarande, det är kul att ett svenskt bolag kunnat hålla sig långt framme under så lång tid, konstaterar Rolf Näslund avslutningsvis.

 

 

Ylva Sjönell