Asker pilotkommune for fossilfrie rør

Publicerad: 7 februari, 2022

Asker kommune vil vise vei for resten av kommune-Norge, og er først i landet med å kjøpe fossilfrie rørsystemer. Fra venstre prosjektansvarlig Einar Hoset, miljørådgiver Jonas Tautra Vevatne og salgs- og markedsdirektør i Pipelife, Jørn Fragge. (Foto: Pipelife).

Asker kommune vil vise vei for resten av kommune-Norge, og er først i landet med å kjøpe fossilfrie rørsystemer. Fra venstre prosjektansvarlig Einar Hoset, miljørådgiver Jonas Tautra Vevatne og salgs- og markedsdirektør i Pipelife, Jørn Fragge. (Foto: Pipelife).

Asker kommune er først i Norge med bruk av fossilfrie rørsystem. Kommunen har ambisiøse klimamål. Innen 2025 skal alle kommunens bygge- og anleggsplasser være utslippsfrie.

Pipelife er den produsenten som er først ute med fossilfrie rørsystem i Norge. Selskapet lanserte i fjor sommer fossilfrie rørsystem basert på fornybare ressurser. Nafta, som er utgangspunktet for plastrørmaterialene, kommer tradisjonelt fra fossile råvarer. Nafta kan imidlertid også utvinnes av restprodukter fra skogindustrien, og gir de fossilfrie råvarene etylen og propylen, som er basis ved fremstilling av polyetylen (PE), polyvinylklorid (PVC) og polypropylen (PP). Nafta basert på fossile og fornybare ressurser inngår i de samme prosessene, og massebalanseprinsippet ligger til grunn. Dette skriver Pipelife i en pressemelding.

Sterk bærekraftprofil

Asker kommune skal benytte rørene i et veiprosjekt i Teglverksveien på Spikkestad. Omleggingen av veien skal bedre forholdene for både myke trafikanter og kjørende. Prosjektet inkluderer også nye torgarealer, parkområder og pendlerparkering. Alt er forberedelser for fortetting og urbanisering av arealene rundt jernbanestasjonen på Spikkestad – i tråd med føringene til plansamarbeidet i Oslo og tidligere Akershus. I den vedtatte reguleringsplanen legges det til rette for store utbygginger i området. Som en del av dette legges det nytt vann- og avløpsnett. Hele prosjektet har en ramme på i underkant av 50 millioner kroner, ifølge pressemeldingen.

Ny klimaplan i Asker

Asker kommune vedtok i fjor sommer en ny klimaplan, der målet er å redusere de samlede direkte klimagassutslippene innenfor kommunens grenser med minst med 67 prosent innen 2030.  
Miljørådgiver i «Prosjekt og utvikling» i Asker kommune, Jonas Tautra Vevatne, og prosjektansvarlig i «Vann og vannmiljø – plan og investering», Einar Hoset, gleder seg over at Asker kommune har satt seg hårete mål på miljøfronten. De har klare ambisjoner om å vise vei for resten av kommune-Norge.– Som en av de store kommunene bør vi kunne gå foran og etterspørre nye og innovative løsninger, blant annet av bioressurser som erstatning av fossile ressurser. Det er viktig at vi er villige til å ta i bruk nye bærekraftige og innovative produkter når disse lanseres i markedet. Derfor var det også naturlig for oss å være den første til å bruke fossilfrie rørsystem. Vi ønsker å vise at vi omgjør festtaler til handling, sier Vevatne i pressemeldingen.

Pilotprosjekt
– Ikke bare er vi først i Norge med bruk av fossilfrie rørsystem i dette prosjektet; vi er også med på et pilotprosjekt sammen med FutureBuilt og Asplan Viak for å utvikle metodikk for å kunne estimere klimabelastningen fra anleggs- og landskapsprosjekter. I prosjektet i Teglverksveien setter vi strenge miljø- og klimakrav til leveransene som for eksempel bruk av kortreist (norsk) naturstein, VA-rør, lavvarmeasfalt og utvidet gjenbruk av masser. Gjennom FutureBuilt mottar Asker klimasatsmidler til utprøving av blant annet fossilfrie rør.
-For oss i Asker kommune er det både inspirerende og gøy å være i en posisjon der vi kan være med på å teste ut og være med på nyskapning. Da er det lett å velge fossilfrie rørsystem, ikke minst siden det er den samme kvalitet og de samme egenskapene, bare med et mye mindre klimaavtrykk, sier Hoset.

Flere ledningseiere kommer
Jørn Fragge, salgs- og markedsdirektør i Pipelife, gleder seg over at Asker kommune nå viser vei i kommune-Norge.
– Vi trenger kommuner og ledningseiere som omsetter ord til handling. Vi som industri har lenge stått klare med bærekraftige løsninger, men vi har dessverre sett lite av dette i konkrete offentlige anbud. Derfor er Asker kommunes kjøp av Norges første fossilfrie rørsystem en særdeles viktig milepæl for oss. Det er utrolig spennende at en kommune setter seg i førersetet slik Asker kommune nå gjør.

– Det er ikke noe i veien med ambisjonene hos det offentlige. Det er gjennomføringen som svikter. Derfor er det av stor betydning at noen går foran slik som Asker kommune. De er lidenskapelig interessert og har en kompetanse til å gjennomføre. Det vil bane vei for større interesse for fossilfrie løsninger, sier Fragge, som allerede har flere kommuner på blokka som vurderer fossilfrie rørsystemer for å redusere klimaavtrykket i sine byggeprosjekter.

 

Odd Borgestrand/Pipelife