Första uppdraget blev Sveriges längsta

Publicerad: 31 januari, 2022

Bild: NoDig Nordics

Bild: NoDig Nordics

När Danderyds kommun skulle renovera en dagvattenledning med diameter 1600mm meter fick det nystartade företaget NoDig Nordics AB förtroendet. Det blev deras första uppdrag och en av sträckorna visade sig bli Sveriges längsta ledning med den dimensionen som relinats med UV-ljus.

Peter Wahl, VA-ingenjör på det Tekniska kontoret i Danderyds kommun, var den som höll i upphandlingen och han är mycket nöjd med resultatet.

-        Att vi väljer schaktfritt överallt där vi kan är en självklarhet, både utifrån resursaspekter och kilmatavtryck. I denna upphandling var det JM Entreprenad som fick uppdraget som huvudentreprenör och NoDig Nordics var den underleverantör de valde, vilket vi är tacksamma för. Det krävs mycket erfarenhet och kompetens för att utföra ett sådant komplext uppdrag vilket de visade sig ha.

Sträckan som skulle renoveras var en dagvattenledning på total ca 550 meter och DN1600 mm. Delar av ledningen låg på 5 meters djup och var i dåligt skick.

-        Det var risk för stora vattenflöden vid nederbörd och jobbet var beläget i en park med kulturbyggnader samt under gator med busstrafik. Den längsta enskilda sträckan som installerades var 176m, troligen det längsta enskilda UV-härdade glasfiberarmerade fodret i den dimensionen som installerats i Sverige, säger Jan Lindström, VD och en av grundarna av NoDig Nordics.

Sparade både tid, miljö och pengar

Enligt Peter Wahl sparade Danderyds kommun både mycket tid och pengar på att använda schaktfritt i det här fallet.

-        Hade vi varit tvungna att gräva 5 meter djupa schakt hade det ju fått väldigt stora konsekvenser för både trafik och boende i området, ett sådant arbete hade säkert pågått någon månad. Nu gjordes den längsta etappen på ca 20 timmar, en avsevärd skillnad, konstaterar han.

De har även tidigare jobbat mycket med flexibelt foder vid renovering av spill- och dagvattenledningar och även andra tekniker.

-        Det har varit vår policy inom kommunen sedan länge att välja schaktfritt där det går. Tidigare var det ju vissa problem med dricksvattenledningar, men det har ju löst sig nu så då använder vi schaktfritt även där när vi kan, förklarar Peter Wahl vidare.

Avancerat första uppdrag

För det nystartade företaget NoDig Nordics blev det första uppdraget ett av de mer komplexa, men de är samtidigt glada över det förtroende som JM Entreprenad visade dem när de fick leverera detta jobb.

-        Att vi för hela installationsarbetet behövde endast en minimal punktschakt, drygt en meter djup, är något vi är otroligt stolta över. Den största utmaningen var nog att hantera vattnet, genom ledningen gick ett vattendrag och området runt omkring hade ett stort vattenupptagningsområde. Hade det börjat regna när vi väl satt i gång kunde det orsakat stora problem, så vi följde väderprognoserna väldigt noga, förklarar Jan Lindström.

Sommaren 2021 startades NoDig Nordics av ett antal personer med lång erfarenhet från olika roller inom den schaktfria branschen.

-        Anledningen att vi startade var att marknaden för schaktfritt ökar ständigt och vi tillsammans med flera ledningsnätsägare tyckte att de behövdes fler aktörer på marknaden. Då vi alla verkligen brinner att jobba med de här frågorna ville vi dessutom testa att göra det mer på vårt eget vis, fortsätter Jan Lindström.

Jobbar för framtidens ledningsnät

Dock finns en del trösklar att ta sig över om man vill starta nytt företag inom schaktfritt, dels att det är stora kostnader i att skaffa all utrustning, dels att delar av marknaden initialt är stängd på grund av löpande ramavtal men även hitta att knyta till sig personer med rätt kompetens är en utmaning.

-        Men tack vare lång erfarenhet i NoDig världen har vi ett stort kontaktnät som gjorde att exempelvis JM Entreprenad i det här fallet tog in oss som underleverantör, något som vi är otroligt tacksamma för, förklarar Jan Lindström.

NoDig Nordics jobbar uteslutande med schaktfria metoder och företrädesvis glasfiberarmerade UV-härdade flexibla foder vilket är en otroligt kostnadseffektiv, snabb och miljövänlig metod för ledningar från 150mm upp till 2000mm i diameter.

-        Vår vision är att vi på effektivaste och lönsammaste sätt ska bidra till att kommande generationer ärver ett miljövänligt, effektivt och hållbart ledningsnät i toppskick, avslutar han.

 

Bild: NoDig Nordics

Bild: NoDig Nordics

Ylva Sjönell