Jan Stenersen ny leder i norske arbeidsgruppa

Publicerad: 27 januari, 2022

Styreleder i SSTT, Borghild T. Folkedal, får avløsning som leder av den norske arbeidsgruppa. Nå tar Jan Stenersen over som leder for den norske arbeidsgruppa, men Borghild fortsetter som medlem i gruppa i tillegg til styreledervervet i SSTT.

Styreleder i SSTT, Borghild T. Folkedal, får avløsning som leder av den norske arbeidsgruppa. Nå tar Jan Stenersen over som leder for den norske arbeidsgruppa, men Borghild fortsetter som medlem i gruppa i tillegg til styreledervervet i SSTT.

Rådgiver Jan Stenersen i TroVA AS i Tromsø har takket ja til å ta over som arbeidsgruppeleder for SSTT i Norge etter Borghild T. Folkedal som i mai i fjor ble valgt til styreleder for SSTT. Det var etter initiativ fra Borghild selv at det nå ble et lederskifte i den norske arbeidsgruppa.

-Jan er kunnskapsrik og har et stort nettverk, og i tillegg har han et sterkt bærekraftsfokus som er riktig for SSTT. Jan har mange gode ideer, og han har evnen og viljen til å styre den norske arbeidsgruppa, sier Borghild T. Folkedal.
-Jeg tror det er veldig positivt for SSTT med et lederbytte i arbeidsgruppa nå, og jeg gleder med til å bli sittende i arbeidsgruppa med Jan som leder. Jeg er utrolig takknemlig for den tida jeg har fått mulighet til å sitte som arbeidsgruppeleder i Norge. Det har vært utrolig givende. Både fordi jeg føler vi har bidratt til kompetanseheving i bransjen, og fordi det har gitt meg mye kompetanse og kjennskap til mange flotte mennesker i bransjen, sier hun videre.

Borghild fortsetter altså som styreleder for den svensk/norske foreningen, men Jan tar over ansvaret for den norske arbeidsgruppa.   

Engasjert rådgiver med lang fartstid
Jan Stenersen (54) er lidenskapelig opptatt av utfordringer og løsninger innen vannbransjen. Som medlem av den norske arbeidsgruppa i SSTT har han vist stort engasjement, og er også benyttet som foreleser på en rekke vannbransje-relaterte konferanser. Det er derfor ingen tilfeldighet at han er ønsket som ny leder for den norske arbeidsgruppa.
Jan har sin utdannelse fra Høgskolen i Narvik, der han tok studier innen vann og avløp i perioden 1987-1990.
Han gikk deretter rett inn i rådgiverbransjen hos tidligere Grøner AS, nå Sweco, og deretter en kort tur innom Asplan Viak. Han har også vært innom selskaper som Altinex og konsulentselskapet Barlindhaug Consult AS, før han inntok posisjonen som driftsleder avløp i Tromsø kommune i 2008. Her var Jan en sentral medarbeider i 9 år, før han i 2017 valgte å starte sitt eget rådgiverselskap TroVA AS. 

Mange dyktige fagfolk
-Den norske arbeidsgruppa består av dyktige fagfolk, og jeg gleder meg til å samarbeide videre med denne gruppa. Når jeg blir valgt som leder håper jeg å bidra til ytterligere styrking av NoDig spesielt og VA-faget generelt. Jeg mener det er svært viktig å bidra  med å finne nye løsninger som er robuste og fremtidsrettede. Det å kunne redusere behov for driftsoppfølging i hverdagen for anleggseiere opptar meg sterkt, sier han.

-Etter mange år i bransjen har jeg et bredt nettverk både nasjonalt og internasjonalt, og jeg har også ledererfaring. Derfor går jeg inn i denne oppgaven med en viss trygghet på at jeg sammen med resten av gruppa skal gjøre en god jobb.
Nå har regjeringen nettopp lagt fram mulighetsstudien for vann og avløpssektoren, som viser at vi har nok å ta tak i framover. Det som gleder meg mest er at myndighetene nå har fått øynene opp for NoDig i betydelig grad.
I SSTT-sammenheng må vi fortsatt kommunisere både de miljømessige og økonomiske fordelene fordelene med NoDig-løsningene. Vi må få fram at dette ikke er et enten-/eller case, men et verktøy for de som arbeider med vann- og avløpsanlegg, sier den nye lederen av den norske arbeidsgruppa.

 

Odd Borgestrand