Bildmaterial efterlyses till T25

Publicerad: 25 januari, 2022

Som SSTT skrivit om tidigare pågår ett arbete med att revidera T25 och projektgruppen har tidigare bett om hjälp via en enkät. Nu behöver de mer hjälp, denna gång med bildmaterial.

Det är en projektgrupp inom STVF som arbetar med revideringen av T25, fastighetsmanualen som alla TV-inspektionsföretag följer, och de har nu kommit fram till en punkt där de vill ta hjälp av medlemmarna igen.

-        Vi behöver få hjälp med bildmaterial till den nya versionen, det rör sig om bilder som går att använda till de olika observationstyperna enligt gamla T25. Bilderna kommer eventuellt också att användas i STVFs nya utbildningsmaterial, förklarar Göran Nilsson, medlem i projektgruppen för T25 inom STVF.

Revideringen handlar bland annat om att rikta den bredare, om den gamla versionen av T25 var inriktad emot beställare så är avsikten med den nya att den ska vara inriktad mot inspektörer och kvalitetskrav på inspektion. Nya T25 ska borga för att den som beställer inspektion ska få den utförd på samma sätt och med samma kvalitet oavsett utförare.

-        När det gäller bilderna som vi behöver så är det viktigt att det inte går att identifiera var dessa är tagna någonstans. Bildmaterialet skickar ni till T25@roranalys.se, fortsätter Göran Nilsson.

Finns frågor kring detta så går det bra att kontakta Göran Nilsson direkt på 073-926 00 60 eller maila frågorna till  T25@roranalys.se.

Ylva Sjönell