Hederspris til kreativ rådgiver

Publicerad: 13 januari, 2017

Bildet: Sivilingeniør i Cowi AS, Tom A. Karlsen (t.h) ble hedret med Hallingtreffets hederspris torsdag kveld. Daglig leder ved Hallingplast AS, Steinar Tragethon sto for utdelingen.

Det er ikke lett å målbinde sivilingeniør Tom A. Karlsen i rådgiverselskapet Cowi i Fredrikstad. Under 20 års jubileet for Hallingtreff på Geilo, der han selv har en aktiv rolle som møteleder, ble det stille på østfoldingen da han ble hedret med Hallingtreffets Hederspris 2017.

Av Odd Borgestrand

-Dette kom totalt overraskende og jeg er både ydmyk og stolt, var hans korte kommentar etter prisutdelingen. Det er tredje gang Hallingtreffs hederspris deles ut, og denne gangen var det altså rådgiveren fra Fredrikstad som ble juryens valg.
Karlsen er alltid på jakt etter nye og framtidsrettede løsninger for å ta igjen en tapt generasjon innen vannbransjen.  Norge trenger en ny gjenreisningsperiode for å få skikk på en vannbransje som har enorme muligheter.
-I vannbransjen møter kreativitet og fornyelse alltid motstand. Sterke personligheter i offentlig forvaltning bremser utviklingen, mener Karlsen.  Han kan dokumentere at det finnes mye god VA teknologi som ikke blir tatt i bruk fordi bransjen ledes av for mange konservative og sterke personligheter. Kritikken går også inn mot eget fagmiljø blant rådgivende konsulenter.
Orienteringssporten har vært en viktig del av livet for seniorrådgiveren i Cowi.
-Jeg har hatt mange gode samtaler med meg selv og løst mange VA-utfordringer under treningsturene, sier han med et smil.  I konkurranser er det imidlertid fullt fokus på kart, kompass, terreng og tid.

Skoleflink matematiker
Årets hedersprisvinner var skoleflink, og likte matematikk og realfag svært godt på Frydenberg gymnas. Orienteringskamerater lokket ham til orienteringsmiljøet i Trondheim og da ble det byggfagsstudier ved NTH. Bygglinja hadde vann- og avløp som et av sine tilbud. Valget sto mellom geoteknikk og vann.
Med sterke relasjoner til natur og vann ble det vann- og avløpsteknikk med sine beregninger og matematiske modelleringer.  Hovedoppgaven tok han ved Klæbu kloakkrenseanlegg, med rensing av avløpsvann som tema

Kreativitet med NoDig
Karlsen fattet interesse for gravefrie metoder på midten av 1990-tallet.   Han lette mye for å finne relevant fagstoff. Det var kort vei fra Fredrikstad til Råde, der Olimb holdt til.
-Dette firmaet kjente jeg. De var jo spydspissen på NoDig i Norge, og jeg var interessert i å tilegne meg lærdom om dette faget.
-NoDig bransjen er et strålende eksempel på at det er kreative krefter som forsøker å ta i bruk ny teknologi, men som har møtt mye motstand helt fram til i dag.
Karlsen jobber gjerne med NoDig-prosjekter fordi det i denne nisjen ligger et potensiale med gode tekniske løsninger, miljømessige gevinster og minimale belastninger på tredjeperson. Den økonomiske gevinsten kan også bli stor i mange prosjekter, mener han.
-Jeg har vært med på flere konkrete prosjekter der NoDig er kommet betydelig billigere ut enn konvensjonell graving.  Det skal være litt spesielle utfordringer for å slå fast at NoDig er førstevalget. NoDig er et godt supplement som bør få betydelig større plass. Utfordringene med NoDig og spesielt styrt boring er grunnforholdene. Jeg tror både entreprenørene og ledningseiere ville tjent på å engasjere geoteknikere og geologer i langt større grad. De fleste entreprenørene ønsker ikke å påta seg ansvar for grunnforholdene. Jeg vil sterkt anbefale bruk av geoteknikere spesielt i forbindelse med styrt boring. Da kan man med langt større sikkerhet slå fast risikoen i et prosjekt. Geoteknikk er svært viktig i all VA-teknikk i framtida, mener Karlsen.

Nye rørsystemer
Karlsens krystallkule forteller at rør og rørsystemer blir sterkere, mer fleksibel, tåler langt høyere trykk, vil være selvisolerende, termisk nøytrale, får bedre kjemisk resistens, høyere slitasjemotstand, integrert lekkasjeovervåking og tiden med anboringer vil være over. Rørene vil bli intelligente.
Karlsen er overbevist om at det vil handle om vakuumtransport, mer avanserte NoDig løsninger på nyanlegg og reparasjoner. Det vil bli utviklet nye systemer for sporing av lekkasjer. Man får vanntette kumsystemer i nye materialer og det blir endret grensesnitt mellom privat og offentlig VA- forsyning.
Karlsen mener morgendagens bransjefolk møter store utfordringer.
-Dersom jeg kunne vært infrastrukturminister for en periode ville jeg satt inn store ressurser på å forenkle byråkratiet.  Det kan gå fire-fem år med papirarbeid før man kan stikke spaden i jorda på et større prosjekt. Det er så mange søknader og utredninger som må på plass.  Byråkratiet er det største hinder for å kutte ned etterslepet i norsk vann- og avløp, mener Karlsen, som ble møtt med stående applaus da han ble hedret på Geilo torsdag kveld.