Drammen satser gravefritt ved fornyelse av gamle avløpsledninger

Publicerad: 24 januari, 2022

Olimb har tidligere gjennomført en rekke strømperenoveringer for avløp i Drammen kommune. Dette bildet er renovering av en 500 mm ledning i Hauges gate i Drammen. Nå skal selskapet fornye ytterligere fem kilometer i løpet av 2022. Foto: Olimb Rørfornying

Olimb har tidligere gjennomført en rekke strømperenoveringer for avløp i Drammen kommune. Dette bildet er renovering av en 500 mm ledning i Hauges gate i Drammen. Nå skal selskapet fornye ytterligere fem kilometer i løpet av 2022. Foto: Olimb Rørfornying

Olimb Rørfornying vant kontrakten med Drammen kommune om å rehabilitere fem tusen meter avløpsledninger i dimensjoner fra 200 til 500 mm i løpet av 2022. Kontrakten har en verdi på 12,5 millioner kroner.

Olimb Rørfornying har også tidligere strømperenovert en rekke ledningsstrekk for Drammen kommune, gjennom avtaler i 2018 og 2019. Kontrakten for 2022 ble vunnet i konkurranse med tre andre tilbydere, skriver selskapet i en pressemelding.

Dekker avløp i hele storkommunen
Oppdraget omfatter rehabilitering avløp fellesledninger, overvann- og spillvannsledninger, samt renovering av kummer og re-tilknytning av private stikkledninger.  Arbeidet skal foregå på ulike steder innenfor grensene til storkommunen Drammen, det vil Drammen, Nedre Eiker og Svelvik, og arbeidene vil pågå gjennom hele 2022.

Vil grave minst mulig
Drammen kommune har utfordringer med mange gamle, dårlige avløpsledninger.
-Mange av rørene ligger vanskelig tilgjengelig, blant annet under privat eiendom og trafikkerte områder.Det er et mål for kommunen å bruke gravefrie metoder i størst mulig grad, for å øke farten på ledningsfornyelsen og minimere belastningen på innbyggerne og miljøet. Installasjoner skjer vanligvis fra kum til kum, slik at graving kan unngås, sier prosjektleder Kristin Hamre i Drammen kommune til SSTT.

Ros til Drammen kommune
Olimb Rørfornying benytter en polyestermettet foring i disse oppdragene.
-Selve installasjonen blir normalt utført i løpet av en arbeidsdag. På forhånd er det eksisterende røret nøye kontrollert, renset og klargjort.
- Vi er glad for å være tilbake som leverandør i Drammen kommune, sier salgssjef i Olimb Rørfornying, Svein Rune Myhre,

- Drammen kommune er en kvalitetsbevisst oppdragsgiver. Olimb har utført strømperenovering i snart 50 år, så metoden må sies å være velgjennomprøvd. Likevel er det viktig at oppdragsgiver er opptatt av kvaliteten på sluttproduktet. Det nye røret kommer til anleggsplassen som et halvfabrikat. Hva som skjer i den videre prosessen er svært viktig for resultatet, og det legger Drammen kommune stor vekt på å få dokumentert. Alt fra kompetanse, erfaring, måling ved gjennomføring og testing av sluttproduktet. Det skal vi selvfølgelig levere på, sier Myhre.

Odd Borgestrand