Förstånd att lära och mod att förflytta

Publicerad: 19 januari, 2022

Bild: Svenskt Vatten

Bild: Svenskt Vatten

De begreppen var enligt Per Dalhielm, VD på Svenskt Vatten, ledorden för årets Rörnät och Klimat-konferens. Mycket fokus låg på framtidsutblick, underhållsplanering och klimatanpassning, där det digitala blir ett allt viktigare verktyg.

RÖK 2022 var planerad att ske i fysisk form men fick på kort varsel ställas om till digitalt, vilket innebär att möjligheterna att ses och knyta kontakter och se på utställningen försvann. Men alla föredrag hölls som planerat, dock i digitalt format med en väldigt aktiv chatt från deltagarna.

När Per Dalhielm sammanfattade konferensen i slutet av andra dagen konstaterade han att ledorden om förstånd att lära och mod att förflytta hade varit påtagligt under hela konferensen.

-        I chatten kom även frågan om hur Svenskt Vatten är modiga, en lite jobbig fråga så klart. Men jag tycker nog att vårt strategiska beslut att gå mot Utblick 2050 är modigt, och att satsa på klimatneutralitet till 2030. Mod och idioti går ofta hand i hand, hade vi sagt att vi ska vara klimatneutrala 2023 hade det varit idiotiskt, att sikta på 2030 är modigt, konstaterade han.

Han konstaterade också att deltagarna fått stora möjligheter att lära under de två dagarna.

-        Vi har alla lärt oss nya saker under föredragen och det jag nu hoppas på är att många också är modiga att ta till sig dessa lärdomar och börja förflytta sig i enlighet med dem.

Han avslutade med att tala om Rörnät och Klimat 2023, som kommer hållas i Göteborg, vilken blir ytterligare en hållplats på den pågående resan mot klimatneutralitet, bättre underhållsplanering och klimatanpassning.

-        Även Vattenstämman i maj blir en hållplats där vi förhoppningsvis får mötas fysiskt med middag i Stadshuset, ett bra tillfälle att knyta både nya kontakter och återknyta med sådana man inte sett på ett tag.

Årets Rörnät och Klimat leddes av moderatorerna Annika Malm, Kungsbacka kommun och Magnus Bäckström, Svenskt Vatten och huvudpunkterna under konferensen var:

  • Framtidsutblick - Vart är vi på väg? 
  • Forskning inom RÖK-området, nya rapporter och resultat
  • Underhåll och förnyelse
  • Klimatanpassning
  • Juridik - frågor och svar kring ansvar och lagstiftning kopplat till rörnät, dagvatten och klimat
  • Minska läckaget i näten - dricksvatten och tillskottsvatten

 

SSTT kommer under nästa vecka skriva fler artiklar om vad som togs upp och diskuterades under konferensen.

Ylva Sjönell