Norsk Vann støtter opp om VA Messene

Publicerad: 17 januari, 2022

Under VA Messene møter vi hele næringen samlet, og det er viktig for oss i Norsk Vann, sier direktør Thomas Breen.

Under VA Messene møter vi hele næringen samlet, og det er viktig for oss i Norsk Vann, sier direktør Thomas Breen.

Norges ledende VA-produsenter tar i mars turen ut i landet for å møte sine kunder på de regionale VA Messene der det satses på et kompetansehevende seminarprogram med Norsk Vann blant de sentrale aktørene.

Messene arrangeres i Kristiansand 8.mars, Bergen 10.mars, Oslo 15. mars og Trondheim 17.mars. Norsk Vann bidrar med seminar på alle lokasjoner. Med tittelen «Store utfordringer og muligheter for vannbransjen i årene som kommer!» tar de for seg et høyaktuelt tema og herunder hvordan Norsk Vann kan støtte kommuner og industri i møtet med disse utfordringene. Det anslås at Norges kommuner i løpet av de neste 20 årene vil ha behov for å investere over 330 milliarder norske kroner i vann- og avløpssystemer. Investeringsbehov, tidspress, kompetansetilgang, samhandling, regelverk og klimaendringer er stikkord for seminaret.

-Vi synes det er veldig viktig å være en del av VA Messene, sier Thomas Breen, direktør i Norsk Vann i en pressemelding fra arrangøren. – Her møter vi hele næringen samtidig, og kan ha tett dialog med kommunene vi samarbeider med.

-Vi setter stor pris på at Norsk Vann deltar på VA Messene, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VA og VVS produsentene VVP og arrangør av VA Messene.  -Deres arbeide med å sikre bransjen en bærekraftig utvikling gjennom gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling utfordrer, forplikter og inspirerer VA Messene og den enkelte utstiller til å levere på et høyt nivå, mener han.
I tillegg til Norsk Vanns seminar vil Kristiansand kommune, Oslo kommune (VAV), Bergen kommune og Trondheim kommune holde seminar på respektive sted.  Besøk www.vamessene.no for mer informasjon og påmelding.

 

Odd Borgestrand