Ny anläggningswiki för dagvatten på VA-guiden - öppen för alla

Publicerad: 17 januari, 2022

Illustration på skärmbassäng i anläggningswikin. Illustratör Rasmus Elleby

Illustration på skärmbassäng i anläggningswikin. Illustratör Rasmus Elleby

Strax innan jul lanserades VA-guidens nya anläggningswiki. Syftet är att samla kunskap om olika typer av dagvattenanläggningar där du som användare kan påverka och bidra till innehållet.

VA-guidens nya anläggningswiki samlar kortfattad information och tips om till exempel dimensionering, drift och tillsyn av olika typer av dagvattenanläggningar. Tanken med wikin är också att användarna ska kunna påverka innehållet och bidra med ny information om de olika anläggningstyperna. På så sätt hålls informationen uppdaterad och sidorna förblir aktuella över tid.

Idag tar wikin upp 16 olika anläggningstyper och inkluderar även goda exempel på anläggningar från olika delar av Sverige. Genom våra annonsörer kan du ta del av relevanta produkter och tjänster som kan relateras till den aktuella anläggningen.

Öppen för alla

Anläggningswikin är öppen för alla som är intresserade. Det innebär att man inte måste vara medlem i VA-guiden för att ta del av innehållet. Illustrationerna och övrigt material är fritt att använda i exempelvis dagvattenutredningar och informationsmaterial, så länge du hänvisar till VA-guiden som källa.

Saknar du någon typ av anläggning eller funktion som borde finnas i anläggningswikin? Sitter du på studie-/projektresultat som skulle passa in under någon av de befintliga anläggninsbeskrivningarna? Eller känner du till någon anläggning som borde finnas med som ett gott exempel? Hör i så fall gärna av dig till oss! Tillsammans ökar vi kunskapen om dagvattenanläggningar.

 

Läs mer

https://www.mynewsdesk.com/se/va-guiden-ab/pressreleases/ny-anlaeggningswiki-foer-dagvatten-paa-va-guiden-oeppen-foer-alla-3154164