Vi drar till Finland!

Publicerad: 4 januari, 2022

Inför NoDig-konferensen 2022 jobbar nu den svenska arbetsgruppen med programmet och bjuder in medlemmarna att före den 13 januari komma med idéer om vad de vill ska diskuteras på konferensen.

Konferensen kommer äga rum på eftermiddagen den 2 oktober i anslutning till ISTT’s No-Dig 2022-konferens i Helsingfors som hålls den 3-5 oktober.

-        I år har vi fått den unika möjligheten att kombinera vår egen konferens med ett deltagande i den internationella konferensen då den kommer hållas i Helsingfors. Vi ser det som en stor möjlighet att både kunna ha spännande seminarier och diskussioner på vår konferens och sedan gemensamt, så många av oss som möjligt, åka till Helsingfors för ISTT’s konferens, berättar Tomas Helenius, som är ordförande för den svenska arbetsgruppen samt ordförande för projektgruppen för NoDig 2022.

Tar tacksamt emot idéer

Den 13 januari kommer projektgruppen för NoDig 2022 att träffas för att börja utforma ett program för konferensen den 2 oktober.

-        Vi har redan en del idéer om programpunkter som kan vara intressanta, men vi tar gärna emot fler idéer om vad medlemmarna kan vara intresserade av att höra om och diskutera på konferensen. Är det mer forskningsrapporter man vill få presenterade eller kanske betydligt mer konkreta programpunkter som filmningar av anläggningar. Skicka gärna in tankar och idéer till branschkansliet före den 13 januari så tar vi med det i vår planering.

Han fortsätter med att berätta att de ser möjligheter att knyta an vissa av programpunkterna till det program som kommer diskuteras på ISTT’s konferensen.

-        Men det är absolut inte något givet, vi välkomnar förslag från ett brett perspektiv, så det är bara att skicka in de idéer som kommer upp!

20 år sedan förra möjligheten

Att årets konferens kan hållas i anslutning till den internationella är något ovanligt, det är inte ofta som ISTT har sin konferens i närheten av Sverige.

-        Så detta är verkligen ett tillfälle som inte kommer tillbaka för de flesta av oss, senast det skedde var för 20 år sedan då ISTT hade sin konferens i Danmark. Jag hoppas därför att alla våra medlemmar som har möjlighet följer med till Finland för att utnyttja det tillfället. Det blir en kombination av nya lärdomar och nya nätverk, samverkan är en av de centrala delarna i det upplägg vi har. Det kommer finnas stora möjligheter att bygga på sitt nätverk med nya nyttiga kontakter.

Eventuell samverkan även med Danmark

I den stora samverkansandan pågår även samtal med Danmark om att de ska kunna delta fullt ut på NoDig-konferensen på båten den 2 oktober och sedan följa med till Finland.

-        Vi har stora förhoppningar om att vi ska lyckas med detta, tidigare har de deltagit i vår konferens vid något tillfälle men då var vissa programpunkter slutna, bara för Norge och Sverige. Nu hoppas vi på en samordning av hela programmet där alla kan delta hela tiden, vilket vore fantastiskt både kul och intressant.

Möjlighet att komma samman ännu mer

Planen är att SSTT’s NoDig 2022 kommer hållas på den Siljaline-båt som senare kommer ta de medlemmar som vill följa med till Finland.

-        Själva konferensen sker medan båten ligger i hamn för alla medlemmar som vill delta i den årliga konferensen. Sedan är ju vår förhoppning att de flesta kommer vilja stanna kvar på båten och följa med till Helsingfors. Vår konferens är den 2 oktober och båten kommer sedan anlända till Helsingfors den 3 oktober då även ISTT’s konferens kommer inledas.

Tomas Helenius avslutar med att än en gång poängtera vilken unik möjlighet detta är.

-        Det är sällan vi får möjlighet att inom vår bransch både kunna delta i en konferens och samtidigt umgås och samverka så mycket, ett tillfälle jag hoppas så många som möjligt kommer ta vara på. Det är ett tillfälle för oss inom SSTT att komma samman ännu mer vilket kommer påverka vår verksamhet framöver mycket positivt.

 

 

Ylva Sjönell