Fokus på NoDigs framtid under Hallingtreffet

Publicerad: 16 december, 2016

Den norske arbeidsgruppa i Scandinavian Society for Threnscless Technology, SSTT, har ansvaret for fredagens program under Hallingtreffet 11.-13.januar, og bruker sin tid til å rette fokus på NoDig-framtida i Norge og Sverige. 

Bildet: Deltakere på SSTT-debatten om NoDigs framtid er daglig leder i Norwegian Pipeline Drilling, Magnus Birkeland, debattleder Magnar Sekse, fagdirektør i Bergen VA-etat og prosjektleder Øystein Bjørløw fra entreprenørfirmaet Kjeldaas AS. Svensk representant vil også være på plass om kort tid.

-Vi inviterer til en spenstig debatt om fremtidens NoDig i Norge og Sverige, sier styreleder i SSTT, Lars Wermskog, til daglig seksjonsleder for vanndistribusjonen i Oslo VAV.

Et større marked?
-Det påstås at NoDig markedet kunne ha vært større ved at flere byggherrer tok i bruk de ulike gravefrie metodene som blir tilbudt i markedet. Spørsmålet er dermed om ledningseierne er for slappe til å bruke NoDig metoder eller om vi som bransjeorganisasjon i SSTT ikke er flinke nok til å få ut vårt budskap.
I debatten vil vi også sette fokus på utviklingen av NoDig-metodene de siste årene. Er det for lite innovasjon i bransjen, har vi for lite fantasi eller har vi nådd et metningspunkt, spør Lars Wermskog.

De som skal svare på dette er daglig leder i Norwegian Pipeline Drilling, Magnus Birkeland og prosjektleder Øystein Bjørløw fra entreprenørfirmaet Kjeldaas AS.Salgssjef Stein Henning Hansen vil representere entreprenørfirmaet Aarsleff, både fra norsk og svensk side.

De store dominerer
Det er et faktum at det er de større kommunene rundt om i landet som benytter seg av NoDig-metodene. I front er Oslo, Bergen, Trondheim, Bærum og Asker, men stadig flere kommuner tar i bruk ulike NoDig metoder, om det er styrt boring eller utblokking. Vi må ta en runde på om vi bommet på å fremme de prismessige og miljømessige fordeler eller om det er konsulenter og graveentreprenører som er for konservative, sier Wermskog videre
Han håper å få en oversikt blant deltakerne på Hallingtreffet om hvor mange som velger NoDig metoder som førstevalg og hvorfor.
Han vil gjerne også skaffe seg en oversikt over hvor mange fra rådgiverstanden som er bevisst på å fremme NoDig som førstevalg til sine kunder og hvorfor.
Fagdirektør i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og mangeårig leder av SSTT, Magnar Sekse, stiller som debattleder under denne delen av Hallingtreffet.