Tre tillfällen för uppgraderingstentamen för rörinspektörer

Publicerad: 26 november, 2021

Rörinspektion. Foto från IRG Rörinspektions hemsida.

Rörinspektion. Foto från IRG Rörinspektions hemsida.

STVF erbjuder tre tillfällen för den som vill göra uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör Mark och Fastighet. Det första tillfället på Jobbhotell i Kungsbacka 1 december är fullbokat, men platser finns på andra tillfället 6 december på lokal Markan, Vakin och framför allt på det tredje nyligen utlagda tillfället på STVFs kanslit på Fleminggatan i Stockholm den 28 januari.

Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalitet. Auktorisationen är giltig i fem år och sedan måste man göra en uppgraderingstentamen för Mark eller Fastighet.

STVFs auktorisation som rörinspektör uppnår man genom att:

  • Vara medlem i SSTT (företag samt personlig)
  • Genomgå aktuell utbildning samt avlägga tentamen med godkänt resultat
  • Intyga att man har god kunskap om hur den tekniska utrustningen används, samt ha varit verksam i yrket under minst ett år (ett års arbetslivserfarenhet)

Behörigheten finns inom två kategorier, mark och fastighet.
Auktorisation intygas via ett intyg i pappersformat samt registrering av behörighet i ID06 system.

 

Ny tentamen vart femte år

En auktoriserad rörinspektör måste vart femte år avlägga en ny tentamen med godkänt resultat för att kunna förnya sin behörighet (uppgraderingstentamen).

Om auktorisationen inte förnyas genom uppgarderingstentamen inom ett år efter utsatt förfallodatum förfaller behörigheten helt, dvs. för att uppnå ny behörighet måste rörinspektören genomgå kursen på nytt.
Uppgraderingstentamen kan per idag skrivas i samband med arrangerandet av kurstillfällen, i samband med Teknikträffen samt även från hösten 2021 vid arrangerade tentamentillfällen runt om i landet.

 

Tillfällen för uppgradering:

Kungsbacka 1 december 2021 (fullbokad)

Umeå 6 december 2021

Stockholm 28 januari 2022

 

Digitala prov

Nyhet för i år är att proven skrivs digitalt, men i utsatt lokal, vilket innebär att du som provtagare behöver ta med dig egen laptop till provtillfället. Provresultatet lämnas direkt vid avslutad tentamen.

För mer information - se kurstillfällena i Kalendern på SSTT hemsida!

Jan Bjerkesjö