SSTT Norge inviterer til tematreff i Ullensaker

Publicerad: 4 november, 2016

SSTT, Ullensaker kommune og Olimb Anlegg AS inviterer til tematreff med fokus på mikrotunnelering med åpen front og styrt boring. Dette skjer på Kløfta tirsdag 15. november med frammøte ved Kløfta IL klubbhus på Holmsmoen kl. 09.30.

Bildet: Fokus på mikrotunnelering med åpen front og styrt boring under SSTT-trffet på Kløfta 15.november. Foto: Odd Borgestrand

Det er rådgivende ingeniør Ellen Margrethe J. Randa i Asplan Viak AS som står som arrangør på vegne av SSTT. Fagtreffet arrangeres i samarbeid med Ullensaker kommune, Norconsult AS og Olimb Anlegg.
Avdelingsleder VA-Utbygging, Jostein Skjefstad, vil gi bakgrunn for prosjektet fra planprosess til utførelse.  Deretter vil Norconsult AS og entreprenøren Olimb Anlegg AS komme med sine innspill både når det gjelder grunnforhold, erfaringer og utfordringer. Etter lunch blir det avreise til anleggsstedet med befaring på anlegget, opplyser Ellen Margrethe J. Randa.

Bakkedalen-prosjektet i Ullensaker kommune
er et av Norges største pågående NoDig VA-prosjekt. For etablering av ny og større overvannsledning pågår mikrotunnelering med åpen front. Pressing av DN 1400 overvannsrør skjer i to retninger fra samme pressegrop sentralt i anlegget. Det mikrotunneleres 284 m mot sør (pågår) og 159 m mot nord. Tilgjengelig fall er marginalt (4 ‰ fra mottaksgrop nord til pressegrop og 8 ‰ fra pressegrop til mottaksgrop i sør).
Ved etablering av ulike vann- og spillvannsledninger, med og uten varerør, benyttes styrt boring i løsmasser. Her skal det bores i både rette og buede traséer. Foreløpig er det kun boring av DN 180 vannledning langs Gamlevegen som pågår.

Byggherre Ullensaker kommune
inviterer i samarbeid med SSTT til tematreff om prosjektet. Anleggsgjennomføringen pågår, og man ønsker å dele erfaringer om valgte metoder, spesielle anleggstekniske utfordringer og hvordan disse løses. Tematreffet retter seg mot kommuner, entreprenører og konsulenter som ønsker å lære mer om slike metoder, sier sivilingeniør Ellen Margrethe J. Randa.

For program og påmelding last ned her:temadag_invitasjon_ullensaker_mikrotunnelering