Ledningsbygge i nipor och älv

Publicerad: 11 november, 2021

Foto Styrud

Sollefteå kommun anlägger en ny matarledning för vatten till stadsdelen Remsle i Sollefteå, en ledningssträcka som passerar såväl väg och järnväg som friluftsområde, bäck och älv. Styrud fick förtroendet att utföra schaktfritt ledningsbygge för 250 mm rör på en sträcka om sammanlagt ca 1200 meter. Tre olika schaktfria metoder har kommit till användning i ledningssträckan som bjöd på en variation av utmaningar.

 

Älven

Projektet med den nya matarledningen är uppdelat i ett antal olika etapper med olika förutsättningar vad gäller såväl geoteknik, hinder i vägen och miljöhänsyn i närområdet. Den längsta borrsträckan var en 340 meter lång styrd borrning under Ångermanälven, som utfördes med AT-borrning – en metod för lite tuffare material. Höjdskillnaden i borrlinjen var på 30 meter, bara det innebär en utmaning i sig. Efter pilotborrning, utfördes en förrymning och hemdraget gjordes sedan i samma dimension.

 

Nipor

Sollefteå kallas för nipornas stad. Nipa kallas de slänter eller erosionsbranter uppbyggda av sand- och siltavlagringar som kan uppstå utefter de norrländska älvarna och som skapar höga sandbankar utefter sidorna. Niporna är mycket instabila och där sker ofta ras; definitivt en utmaning vid alla former av arbete med maskiner. Tur att det finns skonsamma schaktfria metoder! För att ansluta till röret vid älvkanten borrades ca 100 meter i 45 % lutning uppifrån nipan med JT-borrning, dvs. styrd borrning mer lämpad för mjukare material.

 

Friluftsområde

Efter nipan vändes maskinen helt om och borrningen fortsatte i motsatt riktning. Västra skogen är ett populärt friluftsområde, en s.k. skyddsvärd och känslig miljö och med mycket folk i rörelse. Här användes JT30 för borrning under skogen, en bäck, parkeringsplatsen och under riksväg 90, fram till den grop där påkoppling till huvudledning ska ske.

 

Järnväg

För passage under järnvägsspåren utfördes hammarborrning med en liten hammarborrigg och det var fort gjort att få ett 24 meters skyddsrör på plats. Två sträckor om vardera ca 100 meter AT-borrning under bäck och under väg, mötte diagonalt upp det hammarborrade röret. En borrning med utmärkt precision och ett genomslag på exakt rätt punkt på 4,2 meters djup. Som att träffa bulls eye på darttavlan!

 

Recycling

Schaktfria metoder är generellt mer skonsamma för miljön och genererar minde utsläpp av CO2 än alternativen, men det finns alltid mer som kan göras. Styrud arbetar aktivt med att på olika sätt minska miljöpåverkan i projekten, t.ex. med högt ställda miljökrav vid nyinvestering i maskinparken, elektrifiering av processer och genom att minimera transportbehovet.
En av Styruds enheter för recycling har funnits på plats i Sollefteå under projektets gång. Recycling innebär att borrvätskorna som används vid borrningen återanvänds, vilket minimerar mängden restprodukter som i sin tur betyder avsevärt minskat behov av transport och deponi.

 

På väg mot nya utmaningar

Sista provtryckningen är nu klar och Styrud tackar för förtroendet och lämnar arenan för den här gången.

Beställarens projektledare, Andreas Vestin på Sollefteå kommun och André Sjödin som är Styruds projektledare är överens om att det här gick ju riktigt smidigt.

– Bra samarbete med borrarteamen, smidig kontakt och ordning och reda, berömmer Andreas Vestin, som själv har fördelen av att ha erfarenhet som borrare.

André Sjödin är glad över berömmet och den goda stämning som genomsyrat arbetet:

– När man pratat med folk i projektet har alla varit jättenöjd. Det är kul när både kollegor, beställare och UE är så positiva. Vi har haft väldigt fin hjälp av både traktorförare och spolbilspersonal.

För beställaren återstår en del arbete innan driftsättning av den nya matarledningen och Styrud går vidare med nya utmaningar på andra platser.

 

Fakta om projektet

Plats: Sollefteå, Remsle

Beställare: Sollefteå kommun

Applikationer: Ledningsbyggande , Vatten & avlopp

Metoder: Styrd borrning , SBR-borrning , Hammarborrning

Längd: 1200 m styrd borrning / 24 m hammarborrning

Dimension: 250 mm

 

Läs mer

Styrud