Åpner dørene for faglige og sosiale festdager i Hallingdal

Publicerad: 3 november, 2021

Endelig klart for et nytt fysisk Hallingtreff. Arrangørene her representert ved leder i SSTT, Borghild T. Folkedal, daglig leder i Hallingplast AS, Sverre Tragethon, leder i RIN, Reidar Kveine og Steinar Tragethon, leder for teknikk og utvikling i Hallingplast AS.

Endelig klart for et nytt fysisk Hallingtreff. Arrangørene her representert ved leder i SSTT, Borghild T. Folkedal, daglig leder i Hallingplast AS, Sverre Tragethon, leder i RIN, Reidar Kveine og Steinar Tragethon, leder for teknikk og utvikling i Hallingplast AS.

Onsdag 10.november åpnes det for påmelding til 25-års jubileet for Hallingtreff, som arrangeres på Ål og Geilo 10. - 12. januar 2022. Da åpner både Hallingplast på Ål og Vestlia Resort på Geilo sine dører, og håper på storinnrykk.

-Det forventes litt ekstra når vi nå skal markere 25 års jubileum og derfor har det tatt litt lengre tid enn vanlig å få alle brikkene på plass til jubileumsprogrammet, sier rådgiverne i Asplan Viak, Martina B. Svedahl og Borghild T. Folkedal, som også denne gang er engasjert som møteledere.  De representerer henholdsvis RIN og SSTT og skal lede de faglige seminarene på Vestlia Resort. Under det tradisjonelle fabrikkbesøket mandag 10. januar blir det den nye daglige lederen i Hallingplast, Sverre Tragethon, som holder i trådene.

Treff med unik atmosfære

Med seg på laget denne gang har denne trioen fått med seg de svært erfarne «vannmennene» Tom A. Karlsen og Frode Berteig fra henholdsvis COWI og Bærum kommune.

-Det aller viktigste er at vi igjen kan møtes fysisk, sier Martina B. Svedahl. Hallingtreff har gjennom 25 år utviklet en helt spesiell atmosfære som jeg vil betegne som unik i norsk vannbransje. Her er alle aktører innen bransjen velkommen, og alle har mulighet for å slippe til med sine synspunkter, visjoner og frustrasjoner. Det har alltid vært høyt under taket på Hallingtreff, og det tror vi det blir også denne gangen, sier hun.

Hallingplast AS i samarbeid med Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society for Trenchless Technology, er arrangør av treffet, med et forventet deltakerantall på minst 300.

Selv om det fortsatt gjenstår noen detaljer i programmet, er det aller meste nå klart, bekrefter Borghild T. Folkedal. Det legges opp til grønn reise med tog fra både Oslo og Bergen før treffet innledes med omvisning og faglig program i de flotte lokalene til Hallingplast på Ål. Her blir det også et allsidig faglig program fra scenen med fokus på blant annet ny standard for sveising, eksempler på NoDig-prosjekter og fossilfri framtid i rørbransjen. 

Samspill og utfordringer

Tirsdagens program vil i stor grad handle om å spille hverandre gode. Det blir blant annet presentasjon av to gjennomførte samspillskontrakter i vannbransjen, der forutsetningene for et godt sluttprodukt blir vektlagt.

Et annet spennende tema er geoteknikk. Her skal utfordringer og muligheter ved krevende grunnforhold debatteres. Det blir tatt utgangspunkt i tre ulike prosjekter, og spørsmålet er hvordan man skal treffe riktig med tanke på omfang og hvilke typer grunnundersøkelser som er nødvendig og viktig.

«-Når infrastrukturen skal fram, men hindres av krav fra andre aktører», er kanskje den dristigste tema-tittelen i årets program. Her vil flere bransjeaktører diskutere i hvilken grad ledningseiere skal la seg styre av krav fra andre offentlige eller private interesser. Det vil også bli stilt spørsmål om kravene er reelle og om det er samfunnsmessig forsvarlig at sterke særinteresser skal øke både prosjektkostnadene og forsinke framdriften.

Jubileumsfeiring

Tirsdag kveld markeres 25 års jubileet med festmiddag på Vestlia Resort. I tillegg til en tre-retters meny blir det mye ekstra på menyen denne kvelden, lover arrangørene, uten at de ønsker å gå i detalj på hva det innebærer. De kan imidlertid love at den lokale «fyritalsmannen» Pål Knutsson Medhus vil sette sitt preg på festmiddagen. Han er godt kjent som humørspreder og inspirator gjennom en rekke Hallingtreff. Under fjorårets digitale treff dukket han opp som røyrleggjar Peder Røyrvik. Det er uvisst hvilken skikkelse vi møter denne gang.

Festdeltakerne våkner opp til en spennende tredje dag under Hallingtreff-jubileet, lover Martina B. Svedahl. Onsdagen handler først om utvikling og tekniske muligheter. Finnes det noen nye metoder for lekkasjesøk? Hvordan vil fremtidens kum se ut? Vil drift og vedlikehold i fremtiden bli basert på kunstig intelligens og The Internet of Things, er noen av spørsmålene som stilles.

Løfter fram driftspersonell

Hallingtreff har i alle år også vært praktikernes arena, og derfor vil driftspersonellet i vannbransjen løftes fram på en spesiell måte under jubileet. -Vi har vært på besøk hos driftsoperatører i tre kommuner av ulik størrelse for å få innblikk i operatørenes hverdag. Vi kan love at det er hverdager preget av svært stor variasjon. Uten disse operatørene ville samfunnet stoppe opp, mener Borghild T. Folkedal.

Det grønne skiftet

Klima og bærekraft er en viktig del av dagens og framtidens utfordringer også for vannbransjen. Derfor er det naturlig at vi stiller spørsmålet om hvordan klimabudsjett og klimaregnskap aktivt blir tatt i bruk i ulike prosjekter. Som avslutning på konferansen vil vi gjerne ha svar på hvordan det ligger det an med det grønne skiftet i plastbransjen, sier Borghild og Martina, som gleder seg stort til tre faglige og sosiale festdager i Hallingdal.