Aktuellt i Norsk Vann och Svenskt Vatten

Publicerad: 20 oktober, 2021

Kjetil Flugund från Norsk Vann och Magnus Bäckström från Svenskt Vatten informerade om aktuella frågor inom respektive organisation.

Kjetil Flugund från Norsk Vann och Magnus Bäckström från Svenskt Vatten informerade om aktuella frågor inom respektive organisation.

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021: Kjetil Flugund från Norsk Vann och Magnus Bäckström från Svenskt Vatten informerade om aktuella frågor inom respektive organisation för tillfället. I Norge pågår arbetet med en ny Vannstandard och i Sverige om nya arbetssätt.

Kjetil Flugund var först ut med information kring den nya Vannstandard som Norsk Vann utarbetar och som kommer att ersätta de tidigare två komponenterna VA-norm och VA/Miljöblad. Dessa ska nu alltså ersättas med en helt ny produkt, Vannstandard.

- Utgångspunkten hämtar vi från de båda tidigare produkterna som hjälpmedel för kommuner som har både funktionen som myndighet men också som ledningsägare.

Nytt blir att NoDig-metoderna kommer att ingå där information hämtas från SSTT:s metodöversikt, som inom kort även kommer översatt till norska på SSTT:s hemsida.

- Vi har tidigare inte haft tydliga krav på NoDigmetoder, men dessa kommer nu tydliggöras. 

Kjetil menade att man nu närmare sig ”slutet på begynnelsen” och att standarden kommer att finnas på en ny hemsida som startas under vintern eller våren 2022. 

Magnus Bäckström presenterade Svenskt Vattens aktuella arbete med en topplista. På tredjeplatsen återfinns Investeringsrapporten, där nödvändiga investeringar i Sverige är i stort sett som de som är nödvändiga i Norge. 

- Investeringsrapporten finns gratis att ladda ned på vår hemsida, som visar behovet av reinvesteringar som behöver öka med 40 procent. Men vi kan inte sparka igång jobb om vi inte har en långsiktig plan först på plats och det behövs kompetens och resurser för att göra prioriteringarna.

Här är NoDigmetoderna avgörande för att klara exempelvis klimatavtryck i form av CO2-minskningar.

På andra platsen återfinns rörinspektionen och publiceringen av nya P122 inom kort, som är ett verktyg för rörinspektion och statusbedömning av ledningsnät. I uppdateringen av gamla P93 ligger fokus mer på hela kedjan i processen från beställning till statusbedömning.

Och på förstaplatsen ligger publikationerna P113 och P116 om effektivt underhåll och förnyelseplanering.

- Det har vi jobbat länge med i Sverige och haft ett bra samarbete med Norsk Vann. Här handlar det om strategi och nytt arbetssätt, att jobba proaktivt och förebyggande och prioritera utifrån en riskanalys. Vi kan inte bygga om allt på en gång utan måste fokusera på var risken är som störst.

Jan Bjerkesjö