Billig teknik för minimerande av miljöpåverkan

Publicerad: 20 oktober, 2021

Trym Trovik, Bergen kommune, och Johan Wallberg, avdelningschef vid Norrvatten, delade med sig av sina erfarenheter.

Trym Trovik, Bergen kommune, och Johan Wallberg, avdelningschef vid Norrvatten, delade med sig av sina erfarenheter.

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021: Trym Trovik, Bergen kommune, och Johan Wallberg, avdelningschef vid Norrvatten, delade med sig av sina erfarenheter och krav för flexibla foder, strømperenovering, vattenledningar som en programpunkt på NoDigkonferensen. Johan Wallberg efterlyste ett större samarbete och utbyte mellan Sverige och Norge som en väg framåt.

Trym Trovik, Bergen kommune, var först ut av de två att beskriva konkret hur man arbetat med strømperenovering av vannledninger i Norge, det som i Sverige kallas för flexibla foder. Han beskrev grunden för vilka ledningar som ska förnyas, vilket alltid är ett svårt val, samt att man alltid i första hand tittar på NoDig-metoder när det gäller ledningsförnyelser.

- NoDigmetoder är inkluderade i ramavtal för förnyelse av ledningsnät, berättade Trym och fortsatte sedan att ge konkreta exempel på projekt i Bergen.

Ett sådant var ett exempel från 2019 i ett öppet anbudsförfarande som gällde 300 mm och 525 mm strømperenovering för vann. Trym redogjorde för projektets genomförande i både text och bild.

Kommer man i Bergen kommune då att använda metoden igen?

- Ja, troligen mer i fullstrukturella projekt under vissa förutsättningar som exempelvis stabila grundförhållanden.

 

Pilotprojekt i Sverige
Johan Wallberg från Norrvatten redogjorde sedan för hur man arbetat med flexibla foder för vatten på företaget. Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till 14 medlemskommuner med stark expansion i norra Storstockholm. Närmare 700 000 människor, flera stora sjukhus samt Arlanda flygplats är beroende av att Norrvatten garanterar hälsosamt dricksvatten och därmed möjliggör regionens utveckling.

Eftersom man ville hitta en teknik som minimerade miljöpåverkan och var billigare att utföra så påbörjades 2017 en utredning, som ledde fram till att man valde foder från NCC och Aarsleff, som då inte var godkända på marknaden. Grunden var EU:s dricksvattendirektiv att inget ämne ska kunna transporteras från materialet till dricksvattnet. Pilotprojektet kom att handla om en stålledning DN 600 och 250 meter med bitumenisolering i en kraftigt trafikerad stadsmiljö. 

- Det var en ny schaktfri förnyelsemetod med självbärande infodringsmaterial av typ Saertex-Linder H2O. Vi gjorde en testinstallation i fullskala och våra erfarenheter när det gäller vattenanalyser visar att inget ämne har gått från materialet till vattnet och vi fortsätter analysera processen.

Fodret har nu varit i bruk under två år. Johan Wallberg redogjorde också för de miljöfördelar som schaktfria metoder erbjuder i förhållande till traditionella metoder, bland annat med 67 procent mindre CO2-utsläpp.

 

Oarmerat och glasfiberarmerat foder
Norrvatten har både oarmerad och glasfiberarmerade flexibla foder och Johan Wallberg ansåg att det är viktigt att ha båda i sin verktygslåda. Nackdelen är begränsningar i längd på installationen, men även veck i innanhöljet av fodret har inte visat någon inverkan på vattenkvaliteten. Om revor uppstår så kan dessa repareras men en typ av ”lödpistol” vilket Norrvatten inom kort kommer att analysera.

Varför flexibla foder för vatten används mer i Norge än i Sverige trodde Johan Wallberg berodde på att det inte finns någon standard idag i Sverige, men att det nu finns många installationer i Norge och Tyskland kan ge underlag. 

- Strømperenovering av vann borde ha en livslängd på 100 år, ansåg Trym i den efterföljande frågestunden.

Johan Wallberg menade också att större organisationer som Norrvatten kan dela med sig av erfarenheter och kunnande till mindre kommuner, men att utbytet av erfarenheter också borde öka mellan Norge och Sverige.

Om detta var alla inblandade eniga.

Jan Bjerkesjö