Skreddersydd kumrehabilitering

Publicerad: 3 oktober, 2016

Det kan bli en helt ny hverdag for kommuner som ønsker å rehabilitere avløpskummer i forbindelse med sanering av gamle avløps- eller overvannsnett.  Entreprenørfirmaet Kjeldaas AS er først ute med kum-strømpa Vertiliner, som er produsert av glassfiber og som herdes med UV-lys.  

Bildet: Tommel opp for tett kum fra bunn til topp. Oppfinner av Vertiliner Peter Eschenbrenner sammen med Hendrik Panman i Kjeldaas AS. 

Resultatet er en «ny», tett og varig kum som fornyes på kort tid – uten graving. De første fjorten kummene er allerede installert i friluftsområdet Mærradalen i Oslo.  Nettopp i områder der det er ønskelig med minimal graving er dette en svært godt egnet metode for renovering, mener prosjektleder hos Kjeldaas AS, Hendrik Panman.

Skreddersydd
-For byggherrer er kort byggetid, små inngrep, begrenset vannhåndtering, stor grad av miljøvennlighet og minimal ulempe for trafikkavvikling og hverdagslivet til naboer viktige argumenter når kummer skal skiftes ut eller rehabiliteres, fortsetter Panman.

Kjeldaas AS er svært fornøyd med å være først ute i Norge med en gravefri løsning som ivaretar disse behovene. Løsningen er spesielt egnet for avløpskummer som ligger i vei og gate eller andre områder hvor graving ikke er ønskelig. Vertiliner-strømpa håndterer både runde og firkantede kummer.

Produktet
Vertiliner er en strømpe-foring av glassfiber og installeres på samme måte som «tradisjonelle» strømpeforinger i ledninger. Teknikken er velkjent for Kjeldaas AS, som fra før er installatør av UV-herdede glassfiberarmerte strømper i drikkevannsledninger, avløpsledninger og stikkrenner.
- Kummen blir målsatt fra bunn til topp kjegle før produksjon hos fabrikken til Vertiliner i Tyskland. Strømpa blir derfor skreddersydd til den enkelte kum, forteller prosjektleder Hendrik Panman.

Det kan også produseres prefabrikkerte renne-bunner i samme materiale slik at man kan få «hel ved» fra og med ledningen, via kumrenne og helt opp til kumlokket. Det er også mulig å håndlaminere overganger mellom kum og renne eller andre rør inn og ut av kum. Resultatet er en tett og bestandig kum som er lett å holde ren.  Dette på grunn av den glatte overflaten i den «nye» Kjeldaas går god for at Vertiliner har høy bestandighet mot kjemikalier og temperatur og egner seg også godt til industriformål.

Kort byggetid
De forberedende arbeidene vil bestå av fjerning av eventuelt innstukne rør og stigetrinn, samt rengjøring og eventuell utbedring av større skader i eksisterende kumvegg. Større innlekkinger av grunnvann bør tettes. Slike forberedelser gjøres normalt dagen før installasjonen.
Selve installasjonen går svært raskt. Vertilineren føres ned i kummen og trykksettes med komprimert luft. Den formsydde strømpa legger seg da inntil den eksisterende kumvegg. Deretter senkes et «lystog» med UV-lamper ned i strømpa og den herdes raskt og miljøvennlig.

-Selve herdingen tar bare noen få minutter. En «standard» norsk, sirkulær avløpskum som er 3,5 meter dyp vil være ferdig installert i løpet av cirka seks timer, alle arbeider inkludert, opplyser Panman. Han legger til at installasjonen ikke krever tilgang med kjøretøy inntil kummen. Den tyngste enkeltkomponenten i installasjonsprosessen er selve strømpa som veier ca 50 kg per løpemeter, avhengig av tykkelse. Strømtilførsel til UV-lampene og trykkluft er nødvendig, men dette kan betjenes på avstand. Siden installasjonen er rask og krever lite utstyr, gir den stor fleksibilitet med tanke på utførelse, mener Panman, som har stor tro på den nye måten å renovere kummer.

Stor interesse
Metoden er ny i Norge, men er allerede i utstrakt bruk blant annet i Tyskland, der den også er utviklet.  De siste årene er det installert over 500 «Vertiliner-kummer» i Nord-Tyskland. Produktet har også fått stor oppmerksomhet på ulike kommunaltekniske messer, sist under den store IFAT-messa i München.
I Mærradalen i Oslo har Kjeldaas AS hittil installert 14 Vertilinere i kummer på en DN 700 AF-ledning tilhørende Oslo kommune, og flere står for tur.
– Vi opplever stor pågang av konsulenter og potensielle kunder som ønsker å se nærmere på denne løsningen, sier Hendrik Panman.

Bildet under: En av kummene i Mærradalen i Oslo klargjøres.