Hållbarhetsfrågor ett måste för framtidens verksamhet

Publicerad: 20 oktober, 2021

Kristian Hjelm Jakobsen, NoDig Infra och Aarsleff AS Danmark, berättade om koncernens miljö- och hållbarhetsarbete som en av programpunkterna på Nodigkonferensen.

Kristian Hjelm Jakobsen, NoDig Infra och Aarsleff AS Danmark, berättade om koncernens miljö- och hållbarhetsarbete som en av programpunkterna på Nodigkonferensen.

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021: Att arbeta med hållbarhetsfrågor och framtida miljökrav är ett måste för företag som vill överleva. Kristian Hjelm Jakobsen, NoDig Infra och Aarsleff AS Danmark, berättade om hur Aarsleff-koncernen arbetar med hållbarhetsfrågor som en programpunkt av Nodigkonferensen. Ett hållbarhetsarbete som genomsyrar hela verksamheten, både internt och med externa partners.

- Vi inom Aarsleffgruppen vill ta ett socialt ansvar och ta ledningen som bidrar till den gröna omställningen som kommer att trygga vår framtiden, menade Kristian som också är VD för Eco Center.

Ett exempel på framtidsarbetet är Aarsleff Eco Center, där företagets gemensamma strategi för hållbara och innovativa lösningar står i fokus. Dessa delar säkerställer ”värdeskapande processer och produkter” inom både konstruktion och infrastruktur.

- Här arbetar vi som är anställda inom Aarsleff med grön omställning i nära samarbete med våra kunder och partners.

Syftet med Eco center är att få hela Aarsleff-gruppen och de anställda att tänka hållbart i det dagliga arbetet, i processer, i projekt och över huvud taget i verksamheten, men också externt till partners och partnerskap. Genom Eco Center vill Aarsleff se in i den framtida verksamheten och genom innovation och nytänkande hitta och störda affärsområdet. En sådan är att säkerställa en nödvändig CO2-minskning.

Kristian Hjelm Jakobsen gav flera konkreta exempel på hur Aarsleff-koncernen arbetar på flera plan för att göra mindre miljöpåverkan och för hållbara framtidslösningar.

- Vi ska som företag vara transparenta både intern och externt. Vi samarbetar exempelvis med universitet för att få veta om vår verksamheter påverkar miljön positivt. Ett projekt är inte ett projekt utan en resa, en process framåt.

På frågestunden fick Kristian Hjelm Jakobsen frågan om han tror att kommunernas förändringar genom att tillsätta VA-organisationer påverkar positivt.

- Ja, jag tror att stordriftsfördelarna är positiva för branschen.

Kristian menade också att hållbarhetsfokus hade ökat under det senaste halvåret inom Aarsleff.

- Under senaste halvåret har tempot accelerat. Men det handlar samtidigt om stora investeringar, att byta maskinparken från fossilt till eldrivet kostar stora pengar och dessutom är inte teknologin riktigt på plats än.

- Vi har en öppen och ärlig dialog med våra partners och den öppenheten måste genomsyra verksamheten om vi ska komma framåt.

Jan Bjerkesjö