Endelig løfter om sektorlov for norsk vannbransje

Publicerad: 15 oktober, 2021

Allerede i 2004 laget Norsk Vann en rapport hvor behovet for en egen sektorlov for vann og avløp ble drøftet. Nå ser det ut til at den nye regjeringen vil ta behovet på alvor, mener direktør i Norsk Vann, Thomas Breen.

Allerede i 2004 laget Norsk Vann en rapport hvor behovet for en egen sektorlov for vann og avløp ble drøftet. Nå ser det ut til at den nye regjeringen vil ta behovet på alvor, mener direktør i Norsk Vann, Thomas Breen.

I en pressemelding fra Norsk Vann sier direktør Thomas Breen at det er jobbet i mange år for å få på plass et lovverk som setter kommunene bedre i stand til å løse utfordringene de har knyttet til vann og avløp, herunder håndtering av overvann.
-Det er det svært gledelig å lese den politiske plattformen som nå er lagt fram. Der sier Regjeringen at de skal bidra med løsninger til kommunenes arbeid med å tette etterslepet på rehabilitering og bygging av vann og avløpsnettet, og at de skal fremme forslag til en egen sektorlov. Det er vi veldig fornøyde med, sier direktør i Norsk Vann, Thomas Breen.
-Vi er også glade for at regjeringsplattformen anerkjenner at behovet for klimaforebygging og klimatilpasning blir viktig fremover. Kommuner og selskaper arbeider fortløpende med å tilpasse vann- og avløpstjenestene til den nye klimahverdagen, men det er både kostbart og praktisk utfordrende å tilpasse infrastrukturen til ekstreme nedbørsmengder, flom og tørke, påpeker Breen.

Må bli et godt verktøy

Norsk Vann skal nå jobbe for at detaljeringen i lovarbeidet blir så god som mulig, slik at lovverket blir et godt verktøy for bransjen. 
-Vi skal være en aktiv og konstruktiv partner i innspills- og høringsprosesser, og i andre relevante sammenhenger, lover Breen. Våre medlemmer er nemlig utålmodige for å få dette på plass. 

En lang prosess

Allerede i 2004 laget Norsk Vann en rapport hvor behovet for en egen sektorlov for vann og avløp ble drøftet. I de påfølgende årene har temaet vært gjenstand for debatt i Stortinget i flere sammenhenger, uten at det har ført til konkrete resultater. 
I 2015 laget Norsk Vann en ny rapport som beskrev hvordan en slik lov kunne se ut. Dette året ble også NOU 2015:16 lagt fram som beskriver behovene for avklaringer knyttet til håndtering av overvann. 
De siste to årene har disse temaene vært diskutert i møter med alle de politiske partiene på stortinget. Det ble også i vår fremmet et representantforslag fra SV som berørte dette.
-At en ny regjering nå i sin politiske plattform sier at både klimatilpasning, lovarbeid og bidrag for å få gjort noe med investeringene skal prioriteres er derfor en viktig seier for vannbransjen, avslutter Breen. 

Odd Borgestrand. Foto Norsk Vann