Godt innblikk i styrt boring under elv i Alta

Publicerad: 14 oktober, 2021

De frammøtte på fagdagen i Alta fikk se inntrekking av 500 mm PE-ledning under Alta-elva under optimale arbeidsforhold.

De frammøtte på fagdagen i Alta fikk se inntrekking av 500 mm PE-ledning under Alta-elva under optimale arbeidsforhold.

Styrt boring under Alta-elva ble en god markedsføring av NoDig i Vest-Finnmark. Universitetsstudenter, rådgivere og teknisk personell fra regionen fikk et godt innblikk i metoden under fagdagen tirsdag 12.oktober.

Olimb Anlegg etablerer nå nye vannledninger under Alta-elva med styrt boring, og i den forbindelse inviterte Alta kommune, Olimb Anlegg, Rambøll og Norges arktiske universitet til NoDig fagdag tirsdag 12. oktober.

Alta kommune forsterker vannforsyningen for råvannskilden for Alta vannverk. Forsterkningen innebærer etablering av nye vannledninger under Altaelva,  med to PE ledninger i dimensjon på 500 mm i et strekk på 600 meter mellom Holmen og Elvestrand. I tillegg etableres det to PE 250 mm på strekningen mellom Jordfallet og Tøllefsvei i Øvre Alta i en lengde på totalt 400 meter. Begge ledningene er i SDR11.

Fagdagen startet med samling
i aulaen til UiT Norges arktiske universitet. Det ble holdt en kort velkomsttale og presentasjon av Alta kommune ved Trond Sommer Hætta. Han ble avløst av Jørn G. Thomassen og Kjetil J Krane fra Rambøll Norge AS, som hadde hatt ansvaret for prosjektering og utarbeidelse av totalentreprisen. De fortalte om bakgrunnen for prosjektet og hvordan konkurransedokumentene var bygget opp og hvilke kriterier de vektla i denne entreprisen, forteller prosjektleder i Olimb Anlegg, Ole Petter Andreassen.

 Daglig leder Øystein Olimb ga en innføring om metodene, styrt boring i løsmasser, hammerboring med og uten foringsrør, rørpressing og tunnellering. Her ble det gitt en inngående presentasjon for når og hvordan de forskjellige metodene kunne benyttes.

Ute på riggområdet
ved Elvestrand var maskiner og personell i full gang med rymming og inntrekning under krysningspunktet i Altaelva.
-Her fikk de frammøte se hvordan den store PrimDrilling maskinen trakk sakte, men sikkert inn den 650m lange Ø500mm SDR 11 ledningen gjennom borehullet. Vi hadde også etablert et komplett resirkuleringsanlegg for støttevæske med returslange til trekkegropen på andre side av elven, forteller Andreassen.  

På Holmen lå en ferdigsveiset ledning og buktet seg bortover i terrenget mens den sakte men sikkert ble trukket inn i trekkegropen og under elven. Her ble det fortalt om inntrekningsgropens funksjon og hvordan oppsamling av backflow (støttevæske) ble håndtert ved at det ble pumpet i retur til resirkuleringsanlegget ved Elvestrand.

 -Jeg mener dette ble en godt gjennomført fagdag der vi fikk vist fram at grøftefrie metoder også er et alternativ i Finnmark. Graving i en av landets mest berømte lakseelver er et utenkelig alternativ, sett med SSTT-øyne, mener NoDig-operatørene hos Olimb.

 

Godt frammøte av studenter, rådgivere og teknisk personell fra Vest-Finnmark under fagdagen med styrt boring under Alta-elva. Øystein Olimb orienterer ute på riggplassen.

Godt frammøte av studenter, rådgivere og teknisk personell fra Vest-Finnmark under fagdagen med styrt boring under Alta-elva. Øystein Olimb orienterer ute på riggplassen.

Odd Borgestrand. Fotos: Olimb Anlegg AS.